۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 8214982
T T
۰ نفر
رییس پارلمان عرب از سخنان پاپ علیه اسلام بشدت انتقاد کرد # کویت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/06/85 خارجی.فرهنگی.کویت.پاپ.اسلام " محمد الصقر" رییس پارلمان عرب و عضو پارلمان کویت روز شنبه از سخنان پاپ " بندیکت شــانزدهم" علیه اسلام و پیامبر عظیم الشان اسلام بشدت انتقاد و از وی خواست ضمن عذرخواهی از مسلمانان موضع خود را توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری کویت رییس پارلمان عرب با صدور بیانیه ای تاکید کرد سخنان پاپ واتیکان اقدامی درجهت دور ساختن تمدنها ازیکدیگر و تحریک افراد آن به سوی برخورد با یکدیگر است . وی در بیانیه خود تصریح کرد : اســـلام دین تسـامح ، تساهل و گفت وگوی سازنده است و پیشرفت تمدن غرب مرهون فرهنک غنی اسلام است . در این حال شخصیت های سیاسی و مذهبی بیشتری در کویت روز شنبه به سخنان توهین آمیز پاپ علیه اسلام و مســلمانان حمله کرده و بر ضرورت عذرخواهی وی از امت اسلامی تاکید کردند . "احمد باقر " نماینده پارلمان کویت سخنان پاپ را یاوه سرایی بی ارزش دانست و گفت : این ســخنان نشاندهنده کینه قدیمی وی نســبت به دین مبین اسلام است . وی افزود : تاریخ پاپ ســرشار از خشــونت ، سرکوب و ریختن خون و تعصب است و عملکرد خونین وی در آمریکای جنوبی پس از حمله اسپانیا که موجب کشته شدن دهها میلیون تن از مردم منطقه شد بهترین شاهد بر این مدعا است . " احمد الشحومی " دیگر نماینده پارلمان کویت ســکوت در قبال بی حرمتی پاپ واتیکان علیه اسلام و پیامبر عظیم الشان مسلمانان را جایز ندانست و بر ضرورت عذرخواهی وی از مسلمانان تاکید کرد . وی از دولت کویت خواست موضع روشن و قاطع در قبال توهین پاپ به اسلام و مسلمانان اتخاذ کند . "عبدالله عکاش " یکی دیگر از نمایندگان پارلمان کویت ضمن محکوم کردن سخنان پاپ ، تصریح کرد : این سخنان بیانگر دشمنی غرب با اسلام و مسلمانان است . وی از دولتها و ملتهای جهان اسلام خواست اعتراض شدید خود را طی روزهای آتی در خصوص بی حرمتی پاپ واتیکان به اسلام و حضرت محمد (ص ) نشان دهند . خاورم/340/1514
۰ نفر