طرح ارتقاي خدمات بهينه گردشگران در سيستان و بلوچستان آغاز به كار كرد

زاهدان- ايرنا- معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان گفت: طرح ارتقاي ارائه خدمات بهينه به مسافران و گردشگران در استان با آغاز سفرهاي تابستاني با هدف نظارت بر تاسيسات گردشگري، كنترل قيمت و ارائه خدمات آغاز به كار كرد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان مجتبي ميرحسيني اظهار داشت: اين طرح با مشاركت دستگاه هاي عضو ستاد اجرايي خدمات سفر آغاز شده است.
وي گفت: نظارت تلفيقي از كليه تاسيسات گردشگري و خدمات رسان به مسافران در در اين طرح انجام خواهد شد.
وي تصريح كرد: نظارت مستمر بر تاسيسات گردشگري استان از جمله اقدامات هدفمند اين اداره كل در راستاي ارتقاء خدمات به مسافران است.
معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان گفت: افزون بر يك ميليون گردشگر پيش بيني مي شود در تابستان سالجاري به سيستان و بلوچستان سفر كنند.
7323 /8005 /6081