۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸
کد خبر: 82144652
T T
۰ نفر

چادري در برابر باد!

۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸
کد خبر: 82144652
چادري در برابر باد!

ايلام - ايرنا - چادر را محكم در دستانم مي گيرم، باد مي وزد و به هر سو آن را مي خواهد همراهش ببرد، به حاشيه چادر چنگ مي زنم و آن را در حاليكه تمام قامتم را پوشانده محكم تر مي گيرم تا باد نتواند از من دورش كند.

به گزارش ايرنا، در كشاكش مرز ايمان و كفر در ستيز پوشيدگي و بي حجابي، اين روزها جدل براي حفظ حريم و حرمت جريان دارد، امروز برخي ها بنام آزادي در تبليغ برهنگي و بي عفتي سعي دارند گوي سبقت را از گوهر ناياب دروني زنان اين ديار بربايند و روز بروز با عرضه ارزان آنچه مد و مدگرايي و ساپورت و مانتوهاي كوتاه و بدنما است، زنان عفيف اين ديار را خوار كنند.
فارغ از اينكه اين روزها همه چادرهاي مان را محكم تر از قبل در دستان خود مي فشاريم تا در برابر هر آنچه كه مي خواهد بنام آزادي وجود گرانبهاي انساني مان را لكه دار و خوار كند، با اقتدار و عزتمند در تند باد حوادث خود را محفوظ كنيم.
اين روزها هر چند ديگر از ترس اينكه سربازان رضا شاه با زور و چماق و خشونت چادر را از سر زنان و دختركان اين ديار بكشند كسي هراسي به دل ندارد اما خيلي ها هستند كه چشمان طمع هرزشان مي خواهد به دروغ و لعاب آزادي زن در پس تبليغ رنگ ها و هياهوي مد سادگي چادر و روسري زيبا را به سخره بگيرد!
فارغ از اينكه ما روسري هاي مان را محكم تر گره مي زنيم و چنگ در گوشه چادر انداخته و آن را بر قامت خود مي پيچيم تا همچون پرچمي غرور آفرين كه در ستيغ كوه در اهتزار است، آزادي وجودي مان را به همه اعلام كند.
به رسم ديرين چادر را به كمر بسته و در همه عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حضور مي يابيم تا اعلام كنيم كه اين حجاب و عفاف نه تنها موجب محدوديت ما نيست بلكه همچون صدفي باعث حفاظت و مصونيت ما مي شود.
چادرم را اين روزها محكم تر از قبل در دستانم مي گيرم و شانه به شانه پدر، برادر، مادر، همسر و فرزندانم در كوچه و ديار راهي مي شوم تا غرور گرانبهاي وجودي انسانيتم را در حفظ حرمت و ناموسم به رخ كشم.
من اين روزها بيشتر از قبل به مادرم شبيه شده ام آخر همچون او حتي حاضرم براي اينكه چادر از سرم نيفتد آن را به دندان در كشم و با تاسي از در دانه محمد نبي (ص) گوهر وجوديم را پيش چشمان هرز طمع آلود نامحرمان محافظت كنم.
اين روزها در تندباد تبليغ و رنگ ها چادرم را خيلي خيلي محكم مي گيرم تا ستر وجودم شود و عفت و نجابت و اصالتم را حافظ و نگهبان باشد.
فرقي نمي كند چادرم را، لباس پوشيده و مناسبم را با افتخار بر قامت زنانه ام مي پوشانم تا در پس سوت و كف تبليغ و چشم هاي هرز نامحرمان آمار تير شيطان صفتان نشوم و گوهر ناياب درونم كثيف و بي ارزش نشود.
اين روزها چادرم را محكم تر مي گيرم تا هيچ تند بادي آن را از سرم به زير نيندازد و گوهر ناياب درونم را مصون و محفوظ در خود نگه دارد تا همه به پاس انسان بودنم نه جنسيت و ظرافتم در جامعه پذيرايم باشند و توانمندي هاي درونم را در همه عرصه ها باور داشته باشند.
من يك زنم، ايراني، چادري، عفيف، با اصالت و با نجابت، مسلمان و پيرو زهراي اطهر، چادرم را خيلي خيلي محكم تر از قبل مي گيرم تا حافظ و پاسدار غيرت شوهرم باشم و ناموس و شرفش را در پيش چشم همه گرك صفتان، شير زنانه محافظت كنم.
من يك زن چادري ام و با افتخار و اقتدا، چادرم را كه سمبل و نماد آزادگي من در پوشش و حفظ نجابت و عفافم است محكم در دستانم مي گيرم تا غرور انسان بودنم را حفظ كنم و به پاس شرف انسانيم مورد تكريم ديگران شوم نه به بهاي هرزگي و برهنگي و خدشه دار كردن نجابتم خوار و خفيف گردم.
من الگو و اسوه ام را سرور زنان عالم حضرت فاطمه زهرا(س) انتخاب كرده ام و با حجاب و عفيف پا به جاي پايش مي گذارم تا خدشه اي به شرف و ناموس پدر، برادر و همسرم وارد نشود و گوهر گرانباهاي انسانيتم زيبا و پاك حفاظت شود.
21 تيرماه در تقويم كشور بعنوان روز حجاب و عفاف نامگذاري شده است.
گزارش ناهيد ابراهيمي
7177/900