بسترهاي سرمايه گذاري در بخش گردشگري كليبر، خداآفرين و هوراندفراهم شود

تبريز - ايرنا – نماينده مردم كليبر، خداآفرين و هوراند در مجلس شوراي اسلامي گفت: بسترها و زيرساخت هاي لازم براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري اين منطقه فراهم نيست و بايد با نقش آفريني حاكميت فراهم شود.

قلي الله قلي زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، بخش گردشگري را شاه كليد توسعه شهرستان هاي كليبر و خداآفرين خواند و افزود: ايجاد مناطق ويژه اي براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري در اين شهرستان ها ضروري است.
وي گفت: در اين مناطق بايد مشكلات زيست محيطي، معارض شخصي، منابع طبيعي و غيره مرتفع شود و زيرساخت هاي زيربنايي در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد.
وي به مشكلات تله كابين كليبر و غير فعال بودن اين طرح اشاره كرد و گفت: همزمان با سرمايه گذاري بخش خصوصي نمي توان مشكلات ناشي از نبود زيرساخت ها را مرتفع كرد.
وي ايجاد اين مناطق را فراتر از اختيارات شهرستان خواند و افزود: تحقق سند تدبير و توسعه اين شهرستان ها در بخش گردشگري منوط به فراهم سازي بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
وي گفت: محور گردشگري شمال آذربايجان شرقي / كليبر- خداآفرين – جلفا/ در سند تدبير و توسعه اين استان به دليل عقب ماندگي محدوده خداآفرين طراحي شده است.
وي افزود: اگر محدوده خداآفرين هم رديف با جلفا توسعه يافته بود، شهرستان هاي كليبر و خداآفرين ظرفيت لازم براي شكل دهي به محور گردشگري شمال استان را به صورت مستقل دارا بود.
وي با تاكيد بر طراحي محور گردشگري مستقل براي كليبر، خداآفرين و هوراند گفت: اين محور گردشگري از كمپ ' قلعه درسي ' كليبر تا جنگل هاي آينالو، درياچه مخزن سد خداآفرين و سواحل رود ارس تا آبگرم متعلق و مناظر هوراند مي تواند محور گردشگري شمال استان را تشكيل دهد.
وي به وجود مناطق ييلاقي و قشلاقي در كليبر، خداآفرين و هوراند اشاره كرد و گفت: توسعه محدوده منفصل 3 منطقه آزاد ارس با كاربري گردشگري به ويژه در بخش بازار، محور گردشگري شمال استان را تكميل مي كند.
وي راه اندازي تفريحات آبي در درياچه سد خداآفرين را مورد تاكيد قرار داد و افزود: ظرفيت هاي گردشگري اين درياچه در سطح كشور كم نظير است اما بايد بستر لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در سواحل اين درياچه از سوي منطقه آزاد ارس فراهم شود.
وي در مورد نقش محدوده منفصل 3 منطقه آزاد ارس با كاربري گردشگري در شهرستان خداآفرين نيز گفت: محدوده منفصل 3 منطقه آزاد ارس كمتر مورد توجه مديران اين سازمان قرار گرفته و بسترهاي سرمايه گذاري در اين محدوده نيز فراهم نشده است.
وي با انتقاد از سياست مديران اين سازمان مبني بر خودگردان بودن محدوده منفصل 3 منطقه آزاد ارس افزود: بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري و درآمدزايي بايد با سرمايه گذاري منطقه آزاد ارس فراهم شود تا اين محدوده بتواند هزينه هاي خود را در آينده كسب كند.
وي گفت: اراده لازم براي توسعه روزافزون محدوده منفصل 3 منطقه آزاد ارس /خداآفرين/ در بين مديران اين سازمان وجود ندارد.
شهرستان هاي كليبر و خداآفرين با حدود 85 هزار نفر جمعيت بهشت گمشده ايران زمين به شمار مي روند و با وجود كمبود امكانات رفاهي در ايام تعطيل پذيراي هزاران گردشگر داخلي است.
6120/6183