براي 183 واحد توليدي فعال 40 هزار و 27 ميليارد ريال تسهيلات درخواست شد

بيرجند- ايرنا- مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان جنوبي گفت: براي 183 واحد توليدي فعال استان 40 هزار و 27 ميليارد ريال تسهيلات درخواست شد كه از اين مبلغ يك هزار و 337 ميليارد ريال سرمايه ثابت و دو هزار و 690 ميليارد ريال سرمايه در گردش است.

عباس جرجاني روز يكشنبه در نشستي در بيرجند افزود: 35 درصد مشكل مالي واحد هاي توليدي پايش شده استان به دليل كمبود سرمايه در گردش است.
وي گفت: همچنين 18 درصد ناتواني در پرداخت بدهي، 22 درصد كمبود سرمايه ثابت براي توسعه و ارتقا، هشت درصد دريافت تسهيلات از موسسه هاي مالي و 17 درصد مشكل تامين وثيقه داشته اند.
وي يادآور شد: بر اساس دستورالعمل هاي اقتصاد مقاومتي دو فعاليت را به كمك دستگاه هاي اجرايي سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در استان آغاز كرديم و يكي از اين اقدامات تهيه فرم‌ هاي ارزيابي بود كه بين 480 واحد استان داخل و خارج از شهرك هاي صنعتي توزيع شد.
وي با بيان اينكه 228 فرم تكميل و به شركت شهرك‌ هاي صنعتي ارجاع شد، گفت: 90مورد مربوط به كاني هاي غيرفلزي، 17 مورد در بخش فلزي و 58 درصد مواد غذايي مورد پايش قرار گرفت.
وي بيان كرد: 70 درصد افراد شاغل در واحدهاي توليد پايش شده داراي مدرك فوق ديپلم به پايين و 19 درصد ليسانس و بالاتر بودند كه نشان مي دهد يا واحدهاي توليدي تمايل به جذب نيروي انساني با مدرك بالا و ماهر ندارند يا دانشگاههاي ما مداركي كه در استان ارائه مي كنند به درد واحدهاي صنعتي نمي خورد.
وي در خصوص مشخصات خطوط توليدي اين واحد ها اظهار كرد: در استان 77 درصد واحدهاي توليدي داراي خط توليدي داخلي، پنج درصد خارجي و 18 درصد تركيبي از بخش داخلي و خارجي هستند.
وي ادامه داد: 19 درصد واحدهاي پايش شده داراي فناوري نوين و جديد و تنها چهار درصد داراي مجوزهاي دانش بنيان هستند كه اين ميزان كم است و نشان مي دهد كه واحدها به سمت دانش جديد حركت نكرده اند و از طرفي نتوانسته اند شرايط دانش بنيان شدن را رعايت كنند.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان افزود: اگر 77 درصد واحدهاي توليدي استان كه داراي خط توليد داخلي بودند به سمت شركت هاي دانش بنيان حركت نكنند عملا از نظر بررسي آينده به راحتي افت خواهند داشت.
جرجاني در خصوص وضعيت 228 واحد توليدي استان يادآور شد: 20 درصد اين واحدها راكد، 60 درصد داراي فعاليت مقطعي و 20 درصد داراي فعاليت مستمر هستند.
به گفته وي ظرفيت واقعي توليد واحدهاي توليدي استان به غير از 20 درصد راكد 183مورد است كه 11 درصد اين واحدها ظرفيت توليد بالاي 70 درصد دارند و خط توليد آنها عملا مشكلي ندارد 20 درصد واحدها 50 تا 70 درصد و 69 درصد زير 50 درصد توليد دارند.
وي در خصوص علت راكد بودن برخي واحدهاي توليدي يادآور شد: نيمي به دليل كمبود نقدينگي، 17 درصد فقدان بازار، 12 درصد نقصان ماشين آلات، 9 درصد مواد اوليه و مابقي پايين بودن بهره وري توليد، مشكل زيربنايي، عدم سيستم مديريتي و ... است.
وي همچنين علت زير ظرفيت بودن واحدها از 183 واحد فعال استان را 42 درصد كمبود نقدينگي، 21 درصد فقدان بازار، 11 درصد نقصان ماشين آلات، هفت درصد مواد اوليه ذكر كرد.
وي به مشكل بازار واحدهاي توليدي استان اشاره كرد و افزود: 35 درصد واحدهاي توليدي با مشكل اشباع بازار، 29 درصد تغيير الگوي مصرف و نبود تقاضا، 12 درصد واردات كالاي خارجي و 26 درصد با مشكل عدم توان رقابت مواجه هستند.
2047/7557

سرخط اخبار استان‌ها