۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۹
کد خبر: 82105840
T T
۰ نفر
تولید انرژی اولیه كشور در سال 13٩٣بیش از چهار درصد افزایش یافت

تهران- ایرنا- مجموع تولید انرژی اولیه كشور در سال 13٩٣، با وجود تحریم ها و محدودیت های بین المللی اعمال شده در مبادلات خارجی صنعت نفت، نسبت به سال 13٩٢، بیش از چهار درصد رشد كرد.

به گزارش وزارت نفت، حجم كل منابع متعارف هیدروكربوری شامل مجموع كل ذخایر هیدروكربوری نفت و گاز قابل استحصال كشف شده، از آغاز سال 13٩٤، 364 میلیارد و 420 میلیون بشكه (٤٣ درصد ذخایر نفتی و ٥٧ درصد ذخایر گازی) بود.
در سال 13٩٣ كل تولید انرژی اولیه كشور، معادل دو میلیارد و 803 میلیون و 100 هزار بشكه نفت خام بود كه ٤.٠١ درصد افزایش یافت.
تركیب حامل های انرژی در تولید انرژی اولیه كشور عبارت از 36.49 درصد نفت خام، ٦٢.٦٨ درصد گاز غنی، ٠.٢٩ درصد سوخت های سنتی، ٠.١٤ درصد زغالسنگ، ٠.٣٩ درصد برقابی، بادی، اتمی، خورشیدی و زیست توده و بقیه (٠.٠٠٧ درصد) انرژی های نو خورشیدی حراراتی بود.
در سال ١٣٩٣ عرضه انرژی اولیه برای مصرف در داخل كشور، معادل یك میلیارد و 996 میلیون و 570 هزار بشكه نفت خام بود كه نسبت به سال پیش از آن ٧.١٢ درصد افزایش یافت.
تركیب عرضه انرژی اولیه برای مصرف داخلی ٢٨.١٦ درصد نفت خام، ٧٠.٧٠ درصد گاز غنی و حدود ١.١٤ درصد نیز زغالسنگ، سوخت های سنتی و انرژی های تجدیدپذیر بود.
براساس آخرین گزارش ترازنامه هیدروكربوری كشور، مصرف انرژی نهایی در بخش های مختلف در سال ١٣٩٣، معادل یك میلیارد و 336 میلیون و 320 هزار بشكه نفت خام بود كه با وجود اعمال سهمیه بندی (بنزین موتور) و كنترل عرضه فرآورده ها و همچنین ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و ركود سنگین توام با تورم حاكم بر كشور، نسبت به سال پیش از آن نزدیك ٧.٨٤ درصد افزایش یافت.
در سال ١٣٩٣ مصرف انرژی نهایی در بخش های اقتصادی و اجتماعی كشور شامل بخش خانگی و تجاری معادل 435میلیون و 350 هزار بشكه نفت خام، بخش حمل و نقل معادل ٣٢٢میلیون و 370 هزار بشكه نفت خام، بخش صنعت معادل ٣٥٠میلیون و 410 هزار بشكه نفت خام و بخش كشاورزی معادل ٤٩میلیون و 810 هزار بشكه نفت خام بود.
میزان رشد آن نسبت به سال 1392 نیز در بخش خانگی و تجاری ٠.٥٣ درصد، بخش حمل و نقل ٣٠.٧ درصد، بخش صنعت ٤.٥٦ درصد و بخش كشاورزی ٠.٨٤ درصد محاسبه شد.
به گزارش ایرنا، اﻧﺮژی اوﻟﻴﻪ شكلی از اﻧﺮژی مانند نفت خام ، گاز و زغال سنگ به شمار می رود ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ در دﺳﺘﺮس است.
اﻧﺮژی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن دسته از انرژی هایی است كه مانند جریان الكتریكی، بنزین و مواد سوختنی گرمازا از حاملان انرژی اولیه به دست می‌آید.
اقتصام**2022**1961
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد