روابط عمومي ها ديده بان امين دستگاه هاي اجرايي هستند

قم- ايرنا - مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه حضرت معصومه (س) قم گفت: روابط عمومي ها ديده بان امين دستگاه هاي اجرايي محسوب مي شوند.

حجت الاسلام محمد رضا آخوند زاده روز يكشنبه در همايش نقش روابط عمومي ها در تحقق اقتصاد مقاومتي در سالن همايش هاي دانشگاه حضرت معصومه (س) قم با بيان اين مطلب، اظهار داشت: روابط عمومي ها نقش بسزايي در تعيين برنامه ها و خط مشي هاي يك مجموعه دولتي ايفا مي كنند.
وي با اشاره به آسيب هاي مختلفي كه معمولا رسانه ها و بويژه روابط عمومي ها به آن دچار مي شوند، خودسانسوري را از مهمترين آنها برشمرد، و اذعان داشت: برخي مواقع روابط عمومي مي كوشند تا همه چيز را در دستگاه خود خوب جلوه دهند، و به طور حتم اين اقدام زمينه كاهش اعتماد عمومي به آنها و همچنين دستگاه مربوطه را تقويت مي كند.
آخوند زاده با اشاره به نقش حائز اهميت روابط عمومي ها در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي در يك دستگاه اجرايي خاص، اضافه كرد: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب روابط عمومي ها نمايانگر اوضاع داخلي سازمان ها و نهادهاي اجرايي به شمار مي روند، از اين رو بيان شفاف و موضع گيري هاي دلسوزانه اين مجموعه ها مي تواند نهادهاي متبوع را به سمت هدف هاي مدنظر در زمينه اقتصاد مقاومتي سوق دهد.
وي همچنين با تبيين برخي از مهمترين راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي خاطرنشان كرد: اقتصاد مقاومتي به اقتصادي گفته مي شود، كه درآمدهاي نفتي اساس و مبناي اصلي آن را تشكيل نمي دهد، بلكه ظرفيت هاي بومي بويژه دانش و خرد جمعي آن را به سمت رشد و پيشرفت هدايت مي كند.
وي با تاكيد بر نقش تاثير گذار صنعت و كشاورزي در اين زمينه به عنوان دو پشتوانه مهم اقتصاد كشور، گفت: بدون خودكفا شدن دربخش كشاورزي به هيچ وجه نخواهيم توانست، اقتصادي پويا، توانمند و مقاوم را در برابر تحريم ها و تهديدهاي دشمنان بوجود آوريم.
مسئول نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه حضرت معصومه با تاكيد بر فراهم بودن زير ساخت هاي لازم براي تحقق اقتصاد مقاومتي در قم، افزود: ظرفيت هاي اقتصادي در اين استان آنقدر زياد است، كه بي شك مي توان با بهره گيري از آنها، قم را نسبت به اعتبارات ملي بي نياز كرد، كه اين امر نيز بدون تعامل و هم افزايي بين دستگاهي ميسر نخواهد شد.
همچنين در اين مراسم يكي از استادان دانشگاه روابط عمومي ها را چشم و چراغ سازمان هاي مختلف اجرايي ذكر كرد، و افزود: اين مجموعه هاي موجود در درون دستگاه هاي اجرايي مي توانند، با اطلاع رساني مطلوب خود در تصميم گيري هاي دقيق و سنجيده مديران و مسئولان نقش عمده اي را ايفا كنند.
ابوالفضل شاه آبادي با اذعان به وجود يك سري حلقه هاي مفقوده در دستگاه هاي اجرايي، آن را مانع بزرگ و مهمي براي تحقق اقتصاد مقاومتي برشمرد، و افزود: روابط عمومي ها مي توانند با ارائه راهكارهاي موثر اين نهادها را در يافتن اين حلقه هاي مفقوده و در نتيجه تحقق شعار سال به بهترين شكل ممكن ياري و مساعدت كنند.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه موضوع اقتصاد مقاومتي موضوعي نيست، كه برنامه ريزي براي آن تنها محدود به امسال باشد، بلكه بايد به همواره به عنوان يكي از سياست ها و برنامه هاي مهم اقتصادي دولت در دستور كار دولتمردان قرار بگيرد، ضمن برشمردن برخي از پتانسيل هاي اقتصادي منحصر به فرد كشور يادآور شد: با توجه به تنوع زيست محيطي و جاذبه هاي تاريخي و قرار گرفتن در رديف 10 كشور جهان به لحاظ داشتن منابع طبيعي نفت و گاز و همچنين 20 كشور جهان از نظر دارا بودن ذخاير ممتاز معدني، اقتصاد ايران قابليت تبديل شدن به يكي از اقتصادهاي برتر جهان با تكيه بر ظرفيت هاي بومي خويش را دارد.
اين مراسم از سري جلسه هاي هم انديشي روابط عمومي هاي سازمان هاي دولتي قم بود، كه به همت روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه حضرت معصومه (س) و استانداري قم ترتيب يافته بود.
7403/ 6133/