طرح راه آهن ايران و آذربايجان موجب ارتقاي سطح روابط كشورهاي منطقه مي شود

قزوين-ايرنا- وزير صنعت و اقتصاد جمهوري آذربايجان گفت: احداث خط راه آهن ايران و آذربايجان موجب افزايش دوستي دو كشور و ارتقاي سطح روابط ميان كشورهاي منطقه مي شود.

به گزارش ايرنا شاهين مصطفي اف كه براي بازديد از كريدور شمال به جنوب و خط آهن قزوين- رشت به همراه دكتر محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روز پنجشنبه به قزوين سفر كرده است، افزود: مناسبات دو كشور ايران و آذربايجان به سرعت در حال توسعه مي باشد و حضور بنده در شهر تاريخي قزوين موجب خرسندي است.
وي ادامه داد: در اجراي مواردي كه در چارچوب كميسيون مشترك با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران به توافق رسيديم بخوبي به پيش مي رويم.
مصطفي اف ادامه داد: هدف اصلي سفر ما بازديد از اقدامات انجام شده در زمينه توافقات صورت گرفته است و در اين فرصت مقدمات سفر رئيس جمهوري اسلامي ايران به جمهوري آذربايجان فراهم مي گردد.
وي با بيان اينكه در طي سفر الهام علي اف در مورد ساخت پل هاي راه آهن و كريدر شمال به جنوب سند همكاري امضا شد ادامه داد: ما تصميم گرفته ايم تا آخر سال تمامي پل ها و باقيمانده خط راه آهن در آذربايجان را احداث كنيم.
مصطفي اف افزود: در چهارچوب اين سفر مي خواهيم از كارهاي انجام شده در بخش قزوين، رشت و آذربايجان بازديد و ارزيابي به عمل آوريم.
وي افزود: به توصيه رئيس جمهوري آذربايجان اين كشور براي ساخت راه آهن رشت - آستارا كمك خواهد كرد و ايران و آذربايجان با هم احداث اين راه آهن را به پيش خواهند برد.
مصطفي اف ادامه داد: اين طرح نه تنها براي آذربايجان و ايران بلكه براي همه كشورهاي منطقه مفيد است و مردم و دولت ايران و آذربايجان را به هم نزديك تر خواهد كرد.
وي با بيان اينكه محموله هاي ترانزيتي از هندوستان به ايران و آذربايجان از اين مسير عبور كرده و به كشورهاي شمال مي رود، ادامه داد: علاوه بر اين از اين راه استراتژيك مي توان براي حمل مسافر نيز استفاده كرد.
مصطفي اف ادامه داد: تا زمان احداث پل هاي راه آهن كشور آذربايجان از كاميون هاي ايران به مقصد آستارا عوارضي دريافت نخواهد كرد و كاميون هاي ايراني مي توانند بارهاي خود را در اولين ايستگاه در خاك آذربايجان بدون پرداخت عوارض تحويل دهند.
6101/ 6128

سرخط اخبار استان‌ها