۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۲۵
کد خبر: 82056398
T T
۰ نفر

استاندار فارس : مساله اقتصاد مقاومتی، تفسیر به رای نشود

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۲۵
کد خبر: 82056398
استاندار فارس : مساله اقتصاد مقاومتی، تفسیر به رای نشود

شیراز- ایرنا- استاندار فارس گفت: بحث اقتصاد مقاومتی گویا، كوتاه و با معناست كه نباید در قالب های متفاوت توسط افراد تفسیر به رای شده و مردم و مجریان را برای تحقق این مهم دچار سرگردانی كند.

به گزارش ایرنا سید محمدعلی افشانی شامگاه شنبه در نود و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس بیان كرد: واژه اقتصاد مقاومتی خوب و گویای محتوای آن است كه نباید از این واژه برداشت شخصی و یا معادل سازی با واژه هایی از جمله اقتصاد تاب آور انجام شود.
وی با بیان اینكه جایگزین كردن واژه های متفاوت برای اقتصاد مقاومتی مردم را گمراه می كند افزود: مساله اقتصاد مقاومتی در زمان های متفاوت برای اقشار مختلف مردم بیان شده است كه هدف ما فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان عمومی در این زمینه است.
افشانی اظهارداشت: تمام بندهای اقتصاد مقاومتی باید با هم دیده شود و اگر كسی از ظن خود هریك از بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی در كشور را تفسیر كند، با مشكل مواجه می شویم.
** همه بندهای اقتصاد مقاومتی با هم مرتبط هستند
وی اضافه كرد: مساله اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در قالب 24 بند اعلام شده است كه دولت نیز در قالب 11 محور ساز و كار برای اجرای عملی آن به استان ها ابلاغ كرده است كه در این 11 محور وظیفه هر دستگاه اجرایی به تفكیك مشخص شده است.
او ادامه داد: تمام بندهای اقتصاد مقاومتی با هم مرتبط هستند و حتی یك جمله اضافه هم در 24 بند اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و این در حالی است كه این سند بالا دستی برگرفته از تجربه بیش از 70 ساله ایران در برنامه ریزی مدون و دانش محور در بخش اقتصاد در كشور ایران است.
* درون زا بودن اقتصاد مقاومتی بمعنای استفاده از داشته های داخلی
مهندس افشانی ضمن تاكید بر اینكه باید برخی از برداشت های سلیقه ای و شخصی را از اقتصاد مقاومتی اصلاح كنیم اظهار داشت :اقتصاد مقاومتی یك روحی دارد كه در آن بر برون زا و درون زا بودن نیز تاكید زیادی شده است .
استاندار فارس با اشاره به درون زا بودن اقتصاد مقاومتی به عنوان یكی از بندها و اصول اقتصاد مقاومتی عنوان داشت: درون زا بودن اقتصاد به معنای این است كه از همه توان و داشته های درون كشور برای شكوفایی اقتصادی استفاده شود.
وی درون زابودن اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی در استفاده از همه توان و داشته های درون از منابع انسانی گرفته تا منابع فیزیكی برای رسیدن برای شكوفایی واقعی برشمرد.
** سرمایه اجتماعی پشتوانه ای اثرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی
استاندار فارس همچنین گفت : كشورهای توسعه یافته در هیچ مقطعی ازتاریخ خود ثروت را بر نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی به عنوان داشته های خود ترجیح نداده اند چرا كه در صورت نادیده گرفتن این سرمایه هیچوقت به این همه ثروت نمی رسیدند.
مهندس افشانی ادامه داد: در تمام منحنی های اقتصادی بر سرمایه و نیروی انسانی بعنوان ابزارهای توسعه و پیشرفت تاكید شده وحتی دربرخی موارد انسان و نیروی انسانی خود سرمایه زا بوده است .
وی گفت : در دنیای توسعه یافته كه ما برخی مواقع به دنیای سرمایه داری از آن نام می بریم ثروت را به سه بخش فیزیكی ، انسانی و اجتماعی تقسیم می كنند و سرمایه اجتماعی را مهم ترین بخش سرمایه قلمداد می دانند.
وی افزود: اعتماد مردم نسبت به یكدیگر اولین سرمایه یك جامعه ای است كه اگر مردم جامعه ای نسبت به یكدیگر اعتماد نداشته باشند هیچگونه پیشرفتی را تجربه نخواهند كرد.
وی از صداقت ، راستی ، پرهیز از فساد بعنوان مولفه های نهفته در یك سرمایه اجتماعی تاثیرگذار برای پیمودن نردبان ترقی و پیشرفت یاد كرد كه بر دیگر بخشهای سرمایه برتری دارد.
** برون زا بودن اقتصاد مقاومتی بمعنای استفاده از دانش بشری
مهندس افشانی همچنین با تاكید بر اینكه نباید برونزا بودن اقتصاد مقاومتی را دچار تحریف های شخصی كرد ، اظهار داشت : برون زا بودن اقتصاد در بندهای اقتصاد مقاومتی نیز به این معناست كه ما موظف به بهره گیری و استفاده از دانش بیرونی و بشری و تكنولوژی جهانی برای شكوفایی اقتصادمان هستیم زیرا دانش در انحصار گروه خاصی نیست.
وی صادراتی بودن، دانش بنیان بودن، كاهش وابستگی به نفت، عدالت محور بودن و تشویق به سرمایه گذاری را از بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی عنوان كرد و گفت: تشویق به سرمایه گذاری خارجی به عنوان یكی از بندهای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است و همه ما باید به دنبال تحقق این مهم باشیم.
افشانی ادامه داد: تولید یكی از محورهای مورد تاكید اقتصاد مقاومتی است و امروز هیچ كشوری نمی تواند جدا از كشورهای دیگر قدم بردارد لذا برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید با دیگر كشورها ارتباط برقرار كنیم.
وی تصریح كرد: استفاده از كالای داخلی نیز یكی از بندهای قتصاد مقاومتی است كه در این زمینه كالای داخلی باید با قیمت و كیفیت مناسب به مردم ارائه شود و در این میان عده ای نباید با بسته شدن مرزها، ممانعت از واردات و نهادینه شدن فرهنگ مصرف كالای داخلی بخواهند سو استفاده كرده و مردم دچار زیان شوند.
** همه اقشار جامعه با اقتصاد مقاومتی درگیر شوند
استاندار بیان كرد: بحث فرهنگ سازی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و درگیر كردن اقشار مختلف مردم، باید در تمام برنامه های استانی مد نظر قرار گیرد و در این زمینه از تمام ظرفیت ها استفاده شود.
مهندس افشانی اظهارداشت: مشخص شدن وظیفه دستگاه های اجرایی در بحث اقتصاد مقاومتی در قالب محورهای 11 گانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در كشور به دستگاه های اجرایی در استان ابلاغ شده است كه این تفكیك وظیفه برای هر دستگاه، موجب می شود نتایج مطلوب تری در این زمینه حاصل شود.
استاندار فارس با بیان اینكه همه مردم باید برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در جامعه مشاركت داشته باشند اضافه كرد: اقتصاد مقاومتی یك مساله ماندگار و یك فرآیند دینامیك است كه منحصر به یك دوره،برنامه، سال و مدت زمان محدود نیست بلكه همواره در سال ها می ماند.
** تحقق اقتصاد مقاومتی تنها ازطریق دولت امكانپذیر نیست
استاندار فارس نیز گفت : اگر برای تحقق اقتصاد مقاومتی نگاهها همه معطوف به دولت بشود ضمن اینكه این نوع نگاه 100درصد با روح این موضوع مخالف است و نتیجه بخش نخواهد بود تصریح كرد : همه اركان نظام باید هر كدام با هر میزان ظرفیتی كه دارند كمك كنند و وارد عرصه شده و خودشان را هم در اینزمینه موظف و پاسخگو بدانند .
وی از صاحبان تریبون های مختلف از مذهبی گرفته تا فرهنگی خواست كه در این زمینه اقدام به فرهنگسازی كنند تا این موضوع برای آحاد مختلف مردم روشن و در بطن جامعه نهادینه شود.
مهندس افشانی با بیان اینكه عمده رویكرد اقتصاد مقاومتی غیر دولتی است و اهمیت این موضوع باید برای همه مردم بیان و تبیین شود عنوان داشت: همه اركان نظام به هر میزان كه ظرفیت و پتانسیل دارند باید خود را موظف به پاسخ گویی در زمینه اقتصاد مقاومتی بدانند.
او افزود: استانداران در كشور مسئولیت فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی در استان ها را دارند و هر كدام از محورهای 11 گانه ابلاغ شده از سوی ستاد كل و دولت را به دستگاه های استان ارائه می كنند.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تبریك روز معلم و كارگر افزود: معلمان و كارگران از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردارند به طوری كه در همه نظرسنجی ها معلمان مورد اعتماد ترین قشر جامعه وكارگران مورد وثوق ترین معرفی شده اند كه این نشان از مقبولیت این اقشار در جامعه دارد.
مهندس افشانی اظهار امیدواری كرد : با ساز و كارهای اندیشیده شده توسط دولت تدبیر و امید شرایطی برای این دو قشر فراهم آید كه ضمن تكریم بیشتر دیگر دغدغه معیشت نداشته باشند.
3002/5054