۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷
کد خبر: 82008425
T T
۰ نفر

دستاوردهاي حوزه گياهان دارويي و طب سنتي در سال 94

۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷
کد خبر: 82008425
دستاوردهاي حوزه گياهان دارويي و طب سنتي در سال 94

تهران- ايرنا - دبيرستادتوسعه علوم وفناوري گياهان داروئي و طب سنتي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تهيه اطلس جامع گياهان دارويي، افزايش صدور مجوزها و توليد داروهاي گياهي و فرآورده هاي طبيعي و افزايش تعداد شركت هاي دانش بنيان از جمله اقدامات مناسب در كشور بوده است.

دكتر محمد حسن عصاره در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به برداشتن گام هاي ارزشمند در حوزه علم و فناوري گياهان داروئي و طب سنتي، اظهار كرد: حمايت از طرح هاي نوآورانه و فناورانه، توسعه كشت صنعتي و انبوه گياهان دارويي استراتژيك، ارتقاء ظرفيت اسمي توليد انواع عرقيات، عصاره و اسانس گياهي در كشور و گسترش چشمگير شركت هاي فعال در اين زمينه از ديگر فعاليت هاي اين حوزه است.
وي، رشد كمي و كيفي انواع داروهاي انساني و دامي با منشا گياهي، افزايش و توسعه محتوايي دانشكده هاي طب سنتي و داروسازي سنتي، افزايش تعداد دانشجويان دكتراي تخصصي طب سنتي، ثبت اطلاعات گياه شناسي، تكميل تحقيقات اهلي نمودن گونه هاي گياه دارويي و بهبود رتبه كشور در منطقه از نظر تعداد داروهاي توليدي با منشا گياهي از ديگر دستاوردهاي اين صنعت نوپا در كشور بوده است.

** افزايش صدور مجوزها و توليد داروهاي گياهي به بيش از 1600 قلم
دبير ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي به افزايش توليد تعداد داروهاي گياهي در سال هاي اخير در كشور اشاره كرد و گفت: صدور مجوزها و توليد داروهاي گياهي و فرآورده هاي طبيعي به بيش از 1600 قلم رسيده است.
وي اظهار كرد: در سال 84 ، 134 قلم دارو و فرآورده هاي گياهي در فهرست رسمي وزارت بهداشت قرار داشت كه اين تعداد در سال گذشته (1393) به بيش از هراز و 200 دارو و فرآورده گياهي رسيده كه در سال جاري نيز شاهد افزايش آنها هستيم .
عصاره به افزايش تمايل مصرف داروهاي گياهي در بين مردم اشاره كرد و گفت: با توجه به استقبال خوب مردم بايد حمايت بيمه اي خوبي از آنها صورت گبرد تا مردم با ارامش خاطر داروهاي گياهي را مصرف كنند.
وي به بهبود رتبه كشور در منطقه از نظر تعداد داروهاي توليدي با منشا گياهي اشاره كرد و گفت: اين كار حاصل همت محققان و پژوهشگران و تدابير مناسب مسئولان است.
دبير ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از افزايش ظرفيت انواع داروهاي انساني و دامي با منشاء گياهي در سال جاري خبر داد و گفت: ظرفيت اسمي انواع داروهاي انساني و دامي با منشاء گياهي به شكل قرص، كرم، شربت، كپسول از 300 ميليون عدد به 570 ميليون عدد افزايش يافته است.
وي افزود: افزايش بيش از 95 شركت دانش بنيان براي تجاري سازي و توليد 586 محصول و فرآورده فناوري بنيان، رشد و گسترش بيش از 400 شركت فعال در زمينه گياهان دارويي، داروهاي گياهي و فرآورده هاي طبيعي و سنتي از اقدامات مهمي است كه در سال جاري به نتيجه رسيده است.

** تدوين نقشه راه سند ملي گياهان داروئي
وي اظهار كرد: نقشه راه علم و فناوري در خصوص سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي با مشاركت تمامي نهادهاي ذينفع مندرج در اين سند در مرحله تدوين نهايي است و اميدوارين كه در نيمه اول سال 95 رونمايي شود.
عصاره تاكيد كرد: نقشه راه اين سند نشان مي دهد كه در سال هاي باقيمانده تا سند چشم انداز 1404 چه اقداماتي بايد انجام گيرد تا اهداف اين سند مهم محقق شود.
سند ملي گياهان داروئي و طب سنتي به استناد فصل پنجم نقشه جامع علمي كشور در سال 1392 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. اين سند مشتمل بر يك مقدمه، 7 ماده و 6 تبصره است كه در راستاي ساماندهي فعاليت ها و تعامل بيشتر دستگاه هاي متولي به تصويب رسيده است.
براساس اين سند چشم انداز و اقدامات لازم براي توسعه فعاليت ها در بخش گياهان داروئي و طب سنتي تا سال 1404 در تظر گرفته شده است.
دبير ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي بر لزوم توسعه كشت صنعتي و انبوه گياهان داروئي تاكيد كرد و گفت: كشت صنعتي و انبوه گياهان دارويي استراتژيك به ميزان افزايش 10 هزار هكتار در سال افزايش مي يابد.
عصاره گفت: سطح زير كشت فعلي گياهان دارويي و اسانس‌دار با احتساب محصولاتي مانند زعفران، زرشك و عناب حدود 180 هزار هكتار است كه اين مقدار تا پايان برنامه ششم بايد به 360 هزار هكتار برسد.
وي به حمايت ستاد از 408 طرح نواورانه يا فناورانه اشاره كرد و افزود: حمايت ستاد از 172 طرح نوآورانه در شركت هاي خصوصي و 236 طرح فناورانه در مراكز پژوهشي دولتي صورت گرفته است.
وي ادامه داد: ارتقا شبكه‌ آزمايشگاهي گياهان داروئي كشور متشكل از 132واحد آزمايشگاهي با هدف بهبودبخشي به كيفيت ارائه خدمات آزمايشگاهي در سال جاري صورت گرفته است.
عصاره ، ارتقاء ظرفيت اسمي توليد انواع عرقيات، عصاره و اسانس گياهي در كشور به ميزان 175000 تن در سطح 183 واحد توليدي و صنعتي ، توسعه دانشكده هاي طب سنتي و داروسازي سنتي به 8 دانشكده ، افزايش تعداد دانشجويان دكتراي تخصصي طب سنتي از 170 نفر به 429 نفر و افزايش تعداد مراكز و يا هسته هاي تخقيقاتي طب سنتي و مكمل مصوب دانشگاهي به 9 مركز از ديگر اقدامات مهم در سال جاري است.
وي، تهيه 20 بسته كارآفريني در حوزه هاي مرتبط ، افزايش سلامتكده هاي طب سنتي به 20 مورد، تهيه اطلس جامع گياهان دارويي در بيش از 10 استان كشور در راستاي ثبت مزيت ها و حفاظت از گونه هاي گياهي در جهت حفظ ذخاير ژنتيكي و احياي ميراث مكتوب طب سنتي از طريق گردآوري، تطبيق، مقابله، ترجمه، چاپ و انتشار نسخه‌ هاي خطي و غيرخطي دانشمندان ايراني از جمله دستاوردهاي ملي در سال جاري بوده است

** تكميل تحقيقات اهلي نمودن بيش از 160 گونه گياه دارويي
دبير ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي بر لزوم اهلي كردن گياهان داروئي در كشور تاكيد كرد و افزود: تحقيقات اهلي كردن بيش از 160 گونه و واريته از گياهان دارويي داراي توان اقتصادي در سال جاري تكميل شده است.
وي تاكيد كرد: اهلي كردن گونه‌ هاي گياهان داروئي يكي از برنامه مهم تحقيقاتي كشور است تا از اين طريق بتوان ماده موثره بيشتر و مطلوب تري از گياهان داروئي بدست آورد.
عصاره ادامه داد: تقويت و توسعه بانك ژن انواع گونه‌هاي گياهان دارويي انحصاري يا درحال انقراض و حفاطت از 1400 گونه گياهي ، تدوين 134 استاندارد شغلي در 7 بخش اصلي زنجيره ارزش گياهان دارويي و طب سنتي و ثبت اطلاعات گياه شناسي 2300 گياه دارويي از ديگر اقدامات مهم در سال جاري بوده است.
عصاره به موضوع مهم فرهنگ سازي در اين حوزه اشاره كرد و گفت: فرهنگ سازي و انتقال فناوري هاي گياهان دارويي و طب سنتي از طريق برگزاري 2 فن بازار تخصصي ملي و چندين نمايشگاه تخصصي ملي و منطقه اي انجام گرفته است.
علمي** 1201 **1440
۰ نفر