برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در خوزستان تشديد مي شود

دزفول - ايرنا - رييس دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر خوزستان از تشديد برخورد نيروي انتظامي با خرده فروشان مواد مخدر در سطح استان خبر داد و گفت:براي مبارزه با مواد مخدر همه دستگاهها بايد وارد عمل شوند.

حسين لامي زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا برخورد قاطع نيروي انتظامي با خرده فروشان مواد مخدر را از جمله برنامه هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برشمرد و افزود: اقدامات فرهنگي بسياري در راستاي مبارزه با مواد مخدر در استان آغاز شده كه اميدواريم با نگاه ملي به اعتياد شاهد كاهش اين معضل در جامعه باشيم.
وي با بيان اينكه كنترل و كاهش اعتياد در جامعه به تنهايي توسط يك دستگاه امكان پذير نيست افزود:كليه دستگاه هاي اجرايي بايد همكاري ويژه اي در اين خصوص داشته باشند.
لامي زاده با بيان اينكه مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي گرايش پيدا كرده است گفت:با توجه به اينكه كنترل مواد مخدر صنعتي دشوارتر است انتظار مي رود آموزش هاي بيشتري به دانش آموزان و دانشجويان و همچنين خانواده ها ارائه شود.
رييس دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر خوزستان گفت:بيشتر موادمخدر موجود در بازار از نوع قرص هاي روان گردان ،شيشه و كراك مي باشند كه متاسفانه خانواده ها هيچ اطلاعي از اين مواد مخدر ندارند.
وي همچنين ضمن هشدار نسبت به كاهش سن اعتياد در جامعه به 11 سال گفت:بايد در اين خصوص با ارائه آموزش هاي لازم به خانواده ها آنها را آگاه كرد تا از گرفتار شدن فرزندانشان در دام اعتياد جلوگيري كنند.
لامي زاده با تاكيد بر ارائه آموزش هاي لازم به قشر جوان به ويژه دانش آموز گفت:در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر دزفول مقرر شد كميته فرهنگي به رياست دانشگاه و آموزش وپرورش تشكيل شود كه با تشكيل اين كميته اطلاع رساني گسترده اي در اين خصوص انجام خواهد شد.
وي اظهار كرد:حدود يك ميليون دانش آموز در استان خوزستان وجود دارد كه اگر بخواهيم اولياي آنها را به اين تعداد اضافه كنيم حدود سه ميليون نفر مخاطب داريم كه بايد آموزش هاي لازم را به آنها ارائه كرد.
رييس دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر خوزستان در خصوص اشتغال معتادان بهبود يافته نيز گفت:بايد تلاش شود با همكاري بهزيستي و فني و حرفه اي زمينه اشتغال اين افراد فراهم شود تا با نظارت هايي كه پس از بهبودي روي آنها صورت مي گيرد شاهد بازگشت اين افراد به اعتياد نباشيم.
7278/6068