۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۳۶
کد خبر: 81949187
T T
۰ نفر
تنديس ميرزاكوچك جنگلي از ميدان شهرداري رشت به مكاني ديگر منتقل شد

رشت - ايرنا - تنديس ميرزاكوچك خان جنگلي روحاني مبارز و شهيد، امروز (پنجشنبه) در راستاي اجراي طرح پياده راه سازي فرهنگي، از سوي شهرداري كلانشهر رشت به مكاني ديگر منتقل شد.

سخنگوي شهرداري كلانشهر رشت در اين رابطه به خبرنگار ايرنا گفت: جابجايي تنديس ميرزاكوچك خان جنگلي به منظور بهبود فضاي شهري و ارتباط معنايي و معنوي با بطن جامعه انجام گرفته است.
عليرضا حسني افزود: در راستاي اجراي هر چه بهتر طرح بازآفريني شهري، با توجه به پروژه پياده راه سازي و احياي بافت تاريخي شهر، تغييراتي در وضعيت سابق ميدان شهداي ذهاب (شهرداري) اعمال خواهد شد كه جابجايي تنديس ميرزاكوچك و انتقال آن به ابتداي خيابان سعدي، يكي از موارد حساس و با اهميت به شمار مي رود.
وي اظهار كرد: موضوع حائز اهميت در تمامي تنديس ها اين است كه افق نگاه به كدام سمت باشد كه اين امر به همراه روابط بين ماهيت المان، عقبه تاريخي و كليت فضا، در تعيين محل نصب آن تاثيرگذار است بر همين اساس، مجموعه شهرداري رشت با هماهنگي، هم نظري و بهره گيري از خرد جمعي كارشناسان ، تصميم به جابجايي تنديس ياد شده گرفته است.
حسني بيان داشت: با در نظر گرفتن شخصيت مردمي ميرزاكوچك خان و با لحاظ بافت تاريخي ميدان، كليه امكان ها و احتمالات در تعيين محل جديد نصب در نظر گرفته شده كه در نهايت با نظر مشاوران، نتايج ساعت هاي كار كارشناسي نشان داد كه نصب تنديس در محل فعلي به دليل آسيب به ميدان و تحت شعاع قراردادن ساختمان هاي اطراف منتهي خواهد شد در حاليكه ورودي خيابان سعدي عليرغم برخورداري از شاخصه هاي فرهنگي و شهري ، به لحاظ معنايي و معنوي گزينه بسيار مناسبي خواهد بود.
سخنگوي شهرداري كلانشهر رشت خاطرنشان كرد: با اعمال اين تغييرات، كل فضاي ميدان به مردم اختصاص مي يابد و تنديس ميرزا كوچك خان جنگلي همچون شخصيت خود او، مردمي تر و در ارتباطي نزديك تر با بطن جامعه و فضاي شهري خواهد بود.
وي ضمن قدرداني از صبر و همكاري عموم شهروندان در طول اجراي پروژه هاي پياده راه سازي، از نصب المان هاي ديگر در اين مسيرها خبر داد و تصريح كرد: تمام تلاش هاي شهرداري رشت برخورداري مردم اين كلانشهر از فضاي شهري مناسب و نزديك شدن سيما و منظر شهري به استانداردهاي شهر ايده آل است.
هم اكنون پروژه پياده راه سازي در سه محور خيابان امام خميني از دهنه بازار بزرگ تا ميدان شهداي ذهاب، خيابان سعدي از دهنه استاد سرا تا ميدان شهداي ذهاب و خيابان شريعتي تا ميدان شهرداري رشت در حال انجام و پيشرفت است. ك/3
7286/2007

سرخط اخبار استان‌ها