۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶
کد خبر: 81927446
T T
۰ نفر
صيد فراساحلي يكي از ظرفيتهاي جديد شيلات براي ارتقاي توليد و بهره وري

تهران - ايرنا - رئيس سازمان شيلات ايران گفت : صيد فراساحلي يكي از ظرفيتهاي جديد در بخش شيلات محسوب مي شود و مي تواند نقش موثري در افزايش توليد و بهره وري به دنبال داشته باشد .

به گزارش ايرنا از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ، حسن صالحي افزود: حضور در صيد فرا ساحلي كه عملكرد اين بخش در حوزه آبهاي دور و بين المللي است ، در چند سال گذشته به آن توجه شده و در منطقه چابهار اين قابليت وجود دارد .
وي گفت : امضاي توافق نامه همكاري شيلات با سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي تجربه مناسبي كه اين سازمان بتواند توانايي هاي خود را مورد ارزيابي قرار دهد .
صالحي اظهار داشت : كارگروهي براي پيگيري اجراي مفاد اين توافق نامه تشكيل شده و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مي تواند در بخش هاي زيادي از جمله ، افزايش بهره وري در زنجيره هاي صيد تا سفره، زنجيره هاي پرورش، مجموعه ها و مزارع به شيلات كمك كند.
وي اضافه كرد : سازمان نظام مهندسي كشاورزي مي تواند بخش شيلات كشور را مهندسي، علمي و فناوري محور سازد و ظرفيتهاي خوبي در بين اعضاي حقيقي و شركتهاي خدمات فني مهندسي سازمان نظام مهندسي كشاورزي وجود دارد كه مي تواند منجر به افزايش بهره وري در بخش شيلات شود.
صالحي استفاده از ظرفيت شركتهاي خدمات فني مهندسي در بحث آبزي پروري را مورد تاكيد قرار داد و گفت: چنانچه هر مزرعه دار يا صاحب كارخانه ملزم شود تا تاييد يك شركت خدمات فني مهندسي كشاورزي را انجام دهد، افزايش بهره وري را مشاهده خواهيم كرد.
احمد كبيري رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور نيز امضاي اين توافق نامه را آغازي براي ايجاد تحول در بخش شيلات كشور دانست و گفت : رئيس سازمان شيلات ايران، به عنوان عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي ، شناخت لازم از ظرفيتهاي اين سازمان را دارد و مي تواند به اجراي بهتر مفاد اين توافق نامه كمك كند.
كبيري نخستين گام در چارچوب اين توافق نامه را توانمندسازي اعضا و شركتهاي خدمات فني مهندسي دانست كه براي اجراي اين توافق نامه ، دو سازمان ياد شده بايد گام به گام در مسير اجرايي شدن مفاد اين توافق نامه پيش بروند تا منشاء تحول در بخش شيلات شود .
براساس اين گزارش، توافق نامه مزبور در هفت ماده تهيه و مدت همكاري آن از سال 1394 به مدت پنج سال است كه در صورت توافق طرفين قابليت تمديد دارد.
اقتصام** 9186 ** 1559
۰ نفر