۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۹
کد خبر: 81927297
T T
۰ نفر
فرجام برجام و زمان اعتماد دوباره به انتخاب ملت سرفراز ايران -علي اصغرافتاده*

همچنانكه پيش بيني مي شد، شرايط جهاني و پيچيده شدن بسياري از تعاملات جهاني و نياز به همگرايي در منافع ملت و دولت ها باعث شده برغم همه تلاش هاي جنگ طلبان و گاها فرصت طلبانه پرونده هسته اي ايران از پرتگاه به برجام و از برجام به فرجام ختم شود.

***فرجام برجام و نقش ايران در امنيت خاورميانه
طي اين فرايند بيش از 13 ساله و رويارويي ديپلماتيك ايران و كشورهاي قدرتمند جهان شاهد فراز و نشيب هاي فراواني بوده ايم. در اين بين شايد بتوان گفت ملت فهيم و آزاديخواه و صلح طلب ايران بيشترين صبر و حوصله را به خرج دادند و توانستند با تغيير نگاه مديريت هاي اجرايي كشور از جمله در انتخابات 92 شرايط جهاني و منطقه اي را به نفع منافع ملي كشور تغيير دهند.
نبايد از حق گذشت اركان كلي نظام اسلامي هم اين همراهي و رفتار هوشمندانه ملت را قدر نهادند و با تغيير شيوه هاي مذاكره و پيشتيباني از سياست هاي دولت تدبير و اميد توانستند خواست ملت را كه برچيده شدن تحريم هاي ظالمانه و عبور از گردنه هاي خطرناك كه نزديكي غلبه گفتمان جنگ بر صلح به عيان روشن مي ساخت، به درستي محقق سازند.
به ويژه اين توافق در زماني به نتيجه نهايي و فرجام خود رسيد كه امروز نه تنها منطقه خاورميانه بلكه تقريبا كل جهان با تهديدهاي رو به افزايش تروريستي و ضد انساني آن هم به نام اسلام و اديان الهي و با بدترين و بدوي ترين شيوه هاي ممكن روبروست.
امروز جهان غرب به درستي به خطاي خود در مواجهه با ايران اسلامي و برداشت ناصحيح آنان از خاستگاه نظام جمهوري اسلامي پي برده است. البته گاه اين برداشت ناصحيح و رفتار نادرست برخي از دولتمردان و تربيون داران كشور و رفتارها و گفتمان هاي تند و خشن سوء تفاهم بين ايران و جهان غرب را تشديد كرد.
همچنان كه در عصر حاضر در دوره اي نه چندان دور، گفتمان تمدن ها از سوي عالي ترين مقام اجرايي كشورمان توانست ايران را به تكيه گاه منطقه اي و جهاني در حوزه تحولات چهارراه انرژي جهان تبديل كند، امروز نيز گفتمان تدبير و اميد و پيام صلح جهاني عاري از خشونت توسط عالي ترين مقام اجرايي كشور و همراهي و همدلي تمامي اركان نظام جمهوري اسلامي توانست، فرايند پيچيده پرونده هسته اي ايران را از پرتگاه به ساحل آرامش برساند و تلاش دشمنان قسم خورده و گاه لجوج ملت ايران را ناكام بگذارد.
به نظر مي رسد امروز بايد ضمن تبريك گفتن به همه مردم آزاديخواه ايران و جهان براي دستيابي به چنين تفاهم بين المللي، براي استمرار اين فرايند و جلوگيري از هرگونه توقف و اختلال در فرايند اجرا نگاهي به گذشته داشته باشيم .
سياست خارجي ايران در بيش از يك دهه اخير درگير پرونده هسته اي بوده كه در برخي از مواقع اجماع جهاني عليه نظام اسلامي را در پي داشته است كه در آخرين فراز اين گردنه تاريخي مي توان به ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت به عنوان نقطه عطف اين دوره اشاره كرد.
طي اين يك دهه ملت ايران و مسئولان وقت بارها و بارها شاهد بوده اند كه طرف هاي غربي از كوچكترين مسايل نيز براي رسيدن به اهداف پشت پرده خود و گرفتن امتيازات يك طرفه استفاده كرده است، اما حماسه سياسي ملت ايران در انتخاب يازدهمين دولت منتخب و با انتخاب رئيس جمهوري كه نداي اعتدال و تدبير را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده بود، بزرگترين بهانه را از دست طرف هاي غربي به زيباترين شكل ممكن خارج كرد.
ملت ايران با اين انتخاب بار ديگر به جهانيان ثابت كرد كه ملتي هستند صاحب تمدن و فرهنگ، تفكر و تعقل و تدبير كه در پيچيده ترين زمان هاي تاريخي رويكردي شجاعانه و قابل تقدير را براي رسيدن به حقوق خود و يا جلوگيري از اجحاف در حق خود به نمايش گذاشته اند.
واقعيت اين است كه امروز جهانيان باوجود همه سوء تفاهم ها و سوء تعبيرها در موقعيتي قرار گرفته اند كه با درك شواهد تاريخي و معاصر به اين نتيجه ملموس رسيده اند كه جهان غرب هيچ تكيه گاه قدرتمند و مستحكم تري از ايران اسلامي براي حفظ موازنه قدرت در حوزه مهم خليج فارس ندارد و اين نياز تاريخي خود باعث شده است فضاي تعاملي و گفتماني خوبي بين دولتمردان در سطح داخلي و به ويژه خارجي ايجاد شود كه نتيجه آن به طور غيرقابل باوري رسيدن به تفاهم و توافق بزرگ هسته اي كشورهاي 5+1 با ايران است.

آغازي دوباره
به ديگر سخن شرايط منطقه اي و جهاني و ظهور گروه هاي خشن و انسان ستيز تحت لواي نام هاي اسلامي و با سوء استفاده از مفاهيم ديني كه گاه غرب نيز خود را عامل و دليل اصلي ظهور آنان مي دانند، باعث شده است كشورهاي غربي به حق به اين نتيجه برسند بهترين راهبرد براي رسيدن به جزيره آرامش در جهان و در قالب فرايندي برد- برد، بستن پرونده هسته اي ايران و ايجاد تعامل و همكاري براي رفع مشكلات انساني و اعتقادي موجود و ايجاد اعتدال و گفتمان تدبير براي رهايي از وضع نامطلوب فعلي است.
جهان امروز در قرن 21 به نحوي گرفتار ظهور گروه هاي خشونت طلب و غيرقابل مهار در حوزه خاورميانه و حتي در قلب كشورهاي اروپايي شده است كه براي مقابله با آن چاره اي ندارد به جز اينكه براي مقابله با الگوسازي منحرف شده از مباني ديني و انساني، رويه اعتدال و گفت و گو را با ملت و دولت بزرگ ايران اسلامي در پيش گيرد.
جهان غرب امروز بيش از همه از اوضاع اعتقادي و رفتاري سران كشورها و گروه هاي مختلف به مدد فناوري هاي نوين آگاه هستند و گاه نگراني خود را از گسترش اين گروه ها در داخل كشورهاي خود ابراز مي كنند. امروز آنان با اين واقعيت غيرقابل كتمان روبرو هستند كه ايجاد ثبات در منطقه چاره اي جز حسن تعامل و اعتمادسازي ندارد.
***مسئوليت ايرانيان در قبال تحولات منطقه اي و جهاني
در همين راستا به نظر مي رسد مسئوليت ما ايرانيان در كمك به رسيدن به فضاي مثبت تعاملي و همزيستي مسالمت آميز با جهان غرب بيش از خود غربي ها اهميت و تاثير يافته است و امروز اين ما هستيم كه با اعتدال و تدبير مي توانيم جهانيان را همراه خود سازيم .
هوشمندي رهبر معظم انقلاب در نامگذاري سال جديد به نام ' دولت و ملت ، همدلي و همزباني ' و اتخاذ راهبرد نرمش قهرمانانه راهبردي موثر و روشن براي انتقال فرهنگ بالاي ايرانيان در حوزه مديريت منطقه اي و جهاني است كه مي تواند پشتوانه اصلي هرگونه تفاهم و توافق نامه اي باشد.
اينك بر تك تك ملت ما و به ويژه نخبگان حوزه هاي مختلف اعم از گروه ها و جريان هاي سياسي فرض است كه با درك واقعي شرايط داخلي، منطقه اي و جهاني از فرصت ايجاد شده در سطح منطقه با همراهي رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و حمايت حداكثري از سياست خارجي دولت با گذشتن از منافع موقت شخصي، حزبي و گروهي به نقش ملي و منطقه اي و جهاني ايران بزرگ بيانديشيم و با همزباني و همدلي، شرايط لازم براي آغازي دوباره و ايفاي نقش فرامنطقه اي و جهاني خود با تكيه بر اعتدال و تدبير و رفع گرفتارهاي اقتصادي و معيشتي ملت را فراهم آوريم.
همه ايرنيان بايد بدانند كه در گذر از اين گردنه تاريخي همه و همه نقش دارند و اين جزيره و لنگرگاه ثبات در حوزه هاي مختلف نظامي، امنيتي، اقتصادي و اعتقادي و انساني براي كمك به بشريت بيش از گذشته آماده مبارزه با انحرافات انساني و اعتقادي و ظهور دوره اي جديد از زندگي تعالي بخش براي همه ابناء بشر است.
***** و اما انتخابات سرنوشت ساز هفتم اسفند/ و حال نقش مسئولان در اعتماد دوباره به ملت
ملت بزرگ ايران بايد براي استمرار اين فرايند حماسه اي ديگر را در انتخابات سرنوشت ساز 7 اسفند خلق كنند و البته مسئولان و متوليان نيز بايد قدر حضور همه سلايق و جريان هاي سياسي كشور در حوزه هاي تصميم گيري و تصميم سازي را بدانند و بستر لازم براي مشاركت حداكثري را فراهم كنند.
شايد بتوان ادعا كرد كه امروز مديران نظام اسلامي به ويژه اركان مهمي كه وظيفه تعيين صلاحيت داوطلبان را دارند، نقش موثر و كليدي در تعيين اين شرايط دارند و بايستي به قدرت و عظمت و آگاهي ملت ايران بار ديگر اعتماد كنند و فضا را براي انتخاب و مشاركت فعالانه همه گروه ها و جناح هاي سياسي براي تعيين سرنوشت كشور فراهم آورند.
و حال نوبت اين مسئولان است كه دين خود را به اين ملت آزاديخواه و سرفراز و مقاوم ادا كنند و به انتخاب مردمان متمدن و با فرهنگ و دينمدار ايران عزيز اطمينان و اعتماد كنند و نگذارند بي جهت زمينه ايجاد نااميدي ايجاد شود و عده اي تندرو و فرصت طلب در بين گروه ها و جناح هاي سياسي كشور كه معمولا منافع فردي و شخصي را بر منافع ملي ترجيج مي دهند، بر امور تسلط يابند تا از اين رهگذر، اميد اين ملت عزيز و همه علاقمندان جمهوري اسلامي را به ياس و نااميدي تبديل كنند.
مشاركت حداكثري و حضور همه جناح هاي سياسي و افراد با ايمان و با تقوا و شجاع ، مدير و مدبر در مجالس كشور، بزرگترين قدرت نرم جمهوري اسلامي است كه توانسته در اين جهان پر آشوب با وجود همه بهانه ها و بهانه تراشي ها از زير سايه جنگ سخت نجات دهد.
----------------------------------------------------------------------------------
* رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي در خراسان شمالي
۰ نفر