۱۵ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۴
کد خبر: 81907661
T T
۰ نفر
ارائه دو خدمت جديد در بانك سلولهاي انساني و جانوري مركزملي ذخايرژنتيكي

تهران - ايرنا - مدير بانك سلول هاي انساني و جانوري مركز ملي ذخايرژنتيكي و زيستي گفت: با توجه به اهميت و كاربرد روزافزون كشت سلولي و سلولهاي بنيادي مزانشيمي در تحقيقات زيست پزشكي در كشور، اين مجموعه اقدام به ارائه دو خدمت جديد براي جامعه علمي و پژوهشي كرده است.

به گزارش ايرنا از مركزملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران، دكتر پروانه فرزانه افزود: بانك سلول هاي انساني و جانوري مركزملي ذخاير ژنتيكي و زيستي با هدف تسهيل تحقيقات زيست فناوري و زيست پزشكي مرتبط با سلول هاي مزانشيمي در كشور خدمات جديدي را براي تعيين و تاييد هويت و بررسي بنيادي بودن سلول ها براي محققين و دانشجويان عرضه مي كند.
وي اظهار كرد: در همين راستا و براي تسهيل و تسريع تحقيقات علوم سلولي در زمينه كاربردهاي زيست فنآوري و علوم زيست پزشكي، از اين پس مواد و محيط هاي كشت سلول نيز متناسب با درخواست متقاضيان همراه با نمونه ها و رده هاي سلولي در اختيار آنان قرار مي گيرد.
فرزانه با اشاره به اينكه سلول هاي بنيادي مزانشيمي با قابليت بالاي خودنوزايي و تمايز به سلول هاي مختلف معرفي مي شوند، افزود: اين سلول ها در انواع مختلف بافت ها از جمله مغز استخوان، بافت چربي، پالپ دندان، بندناف، پرده هاي جنيني و ديگر بافت هاي بدن وجود دارند و امروزه به دليل ظرفيت آنها براي درمان بيماري ها و ترميم اعضا و بافت هاي آسيب ديده در تحقيقات و درمان مورد توجه قرار گرفته اند.
مدير بانك سلول هاي انساني و جانوري مركز ملي ذخايرژنتيكي و زيستي گفت: بعد از جداسازي بافت ها از بدن انسان يا حيوانات آزمايشگاهي، اين سلول ها بايد با روش هاي اختصاصي از بافت اصلي جدا، شناسايي و از نظر قابليت بنيادي بودن مورد تاييد قرار گيرند.
وي افزود: فراهم كردن امكانات و مواد مورد نياز براي اين كار در اغلب مراكز تحقيقاتي زيست پزشكي كشور به سختي ميسر مي شود. از اين رو مركزي براي ارائه خدمات تاييد هويت و بررسي بنيادي بودن سلول هاي مزانشيمي مي تواند گامي مهم در برطرف كردن موانع تحقيقات در اين زمينه در كشور باشد.
علمي (1) ** 1201 **1440
۰ نفر