۷ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۲۱
کد خبر: 81898550
T T
۰ نفر
توجه به سلامت محوري از دستاوردهاي اجراي پزشك خانواده است

شيراز - ايرنا - عضو فرهنگستان علوم پزشكي كشور در سمينار بين المللي پزشك خانواده در شيراز گفت: پزشكان ما كه قبلا درمان نگر بودند، علاوه بر توجه به درمان مردم، به بهداشت و پيشگيري آنها هم توجه دارند و اينها همه آورده هاي طرح پزشك خانواده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر حسين ملك افضلي روز دوشنبه دراين سمينار، پزشك خانواده در كشور را موضوعي نو و ارزنده دانست كه در چند سال اخير، تجربه مي شود و افزود: پس از تجربيات بسيار، هم اكنون اين برنامه در استان فارس و مازندران متمركز شده است.
او ادامه داد: هر كسي كه مي خواهد از نظام سلامت استفاده كند، لازم است به پزشك خود مراجعه كند و اگر پزشك تشخيص داد ارجاع مي دهد؛ اين نياز به تغيير فرهنگ جامعه دارد و بايد آن را پذيرا شد.
دكتر ملك افضلي با تاكيد بر همكاري حوزه پزشكي با برنامه پزشك خانواده، گفت: تا زماني كه نياز و اهميت اين همكاري احساس نشود، اجراي اين برنامه با دشواري مواجه است.
عضو فرهنگستان علوم پزشكي كشور اضافه كرد:در استان فارس تقسيم بندي شده كه خانواده ها پزشك خاص خود را دارند و متوجه هستند كه با داشتن پزشك خانواده خود، مي توانند تمام مشكلات سلامت خود را پيشگيري و درمان كنند.
اين مقام مسوول همچنين در بازديد از مركز سلامت جامعه شهيد مفتاحي شيراز، از بهبود پذيرش خانواده ها نسبت به اين برنامه گفت و يادآور شد: با گذشت تنها سه سال از اجراي برنامه پزشك خانواده، موفقيت هاي خوبي داشته و درس هاي خوبي هم به كشور مي دهد.
دكتر ملك افضلي از دست اندركاران اجراي اين برنامه در فارس براي تشكيل تدريجي استراتژي نظام سلامت تقدير كرد و گفت: با هر دفعه بازديد از اين برنامه، متوجه پيشرفت و توسعه آن هستيم.
نخستين سمينار بين المللي پزشك خانواده كه روز ششم دي ماه جاري با حضور كارشناسان، صاحبنظران سراسر كشور، متخصصاني از كشور تركيه، مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پزشكان خانواده استان فارس در شيراز آغاز شد، دوشنبه شب (هفتم دي) به كار خود پايان داد.
شبس 6113**1565
۰ نفر