۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۷
کد خبر: 81879413
T T
۰ نفر
وزارت ارتباطات، الزامات شبكه ملي اطلاعات را تدوين مي كند

تهران- ايرنا- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس مصوبه كميسيون عالي تنظيم مقررات مركز فضاي مجازي، موظف به تهيه و ارايه اسناد مربوط به شبكه ملي اطلاعات شامل الزامات فني و محتوايي شد.

به گزارش گروه علمي ايرنا از مركز فضاي مجازي، كميسيون عالي تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي كشور در نشستي با حضور دبير شوراي عالي فضاي مجازي، گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از آخرين وضعيت شبكه ملي اطلاعات را بررسي كرد.
در اين نشست آخرين وضعيت شبكه ملي اطلاعات و الزامات آن توسط رئيس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ارايه شد و اعضاي كميسيون عالي تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي، نظرات و پيشنهادهاي خود را در اين ارتباط اعلام كردند.
بر اساس گزارش ارايه شده، اين پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد كه فاز اول آن در پايان سه ماهه اول سال 1395 زمانبندي شده و پس از پايان هر فاز نيز خروجي ها و شاخص هاي شبكه ملي اطلاعات تعيين خواهد شد.
شبكه ملي اطلاعات داراي 9 پيوست خواهد بود كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تدريج براي بحث و بررسي به كميسيون عالي تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي كشور ارايه خواهد كرد.
علمي ** 1201 **1834
۰ نفر