۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۳۴
کد خبر: 81828985
T T
۰ نفر
تاكید آنكتاد ومركز پژوهش های مجلس بر افزایش همكاری در شرایط پساتحریم

تهران-ایرنا- در نشست مشترك مركز كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) و مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضرورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای افزایش همكاری‌های بین‌المللی به ویژه در شرایط پساتحریم مورد بحث و تائید طرفین قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز شنبه -16 آبان- اعلام كرد:نشست مشترك مركز كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) و مركز پژوهش‌های مجلس با حضور «مهدی فقیهی» مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،«آنخل گنزالز» مدیر تیم كارشناسان آنكتاد،«تامس اندرسون» اقتصاددان و متخصص حوزه سیاستگذاری،«مایكل لیم» اقتصاددان و كارشناسان دو مجموعه برگزار شد.
در این نشست كه با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، كارشناسان دفتر فناوری‌های نوین مركز پژوهش‌های مجلس پس از معرفی این مركز، مهمترین سیاست‌ها،مطالعات و اقدامات انجام شده برای تقویت زیرساخت قانونی توسعه نوآوری در كشور را برای كارشناسان سازمان ملل متحد ارائه كردند.
همچنین در این نشست در مورد نظام مالكیت فكری،حمایت از شركت‌های دانش بنیان، بهبود محیط كسب و كار، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی نوآوری و موضوعات بخشی نظیر توسعه فناوری نانو و فناوری زیستی در ایران بحث و تبادل نظر شد.
قرار است در ویرایش جدید گزارش سازمان ملل متحد با موضوع سیاست علم، فناوری و نوآوری در ایران مورد استفاده قرار گیرند.
مهدی فقیهی مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین با اشاره به رویكرد مثبت سیاستگذاران كشور نسبت به همكاری‌های بین‌المللی، نمونه‌های موفق این همكاری‌ها از جمله در حوزه فناوری اطلاعات را بیان كرد.
وی در ادامه به ضرورت و عزم دولت و قوه مقننه برای رفع چالش‌ها و همچنین برنامه‌های مشخصی كه در این ارتباط در دستور كار مقوه مقننه قرار دارد،اشاره كرد.
خانم علیزاده سرپرست گروه فناوری‌های نو نیز به عزم دولت برای كاهش اتكا به منابع نفتی و افزایش سهم فناوری و نوآوری و در نتیجه تداوم سیاست‌گذاری و قانونگذاری، تاكید ویژه رهبر انقلاب برای توسعه فناوری و ابلاغ سیاست‌های كلی این حوزه و همچنین توجه به فناوری به عنوان یكی از چهار اولویت اصلی برنامه ششم توسعه اشاره كرد.
علیزاده با اشاره به تغییرات ساختاری طی 10 سال گذشته و توسعه نهادها و سازمان‌های مرتبط، تصویر مختصری از وضعیت موجود و جایگاه سازمان‌ها و نهادهای مزبور نسبت به یكدیگر ارایه كرد.
همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای افزایش همكاری‌های بین‌المللی به ویژه در شرایط پساتحریم در این نشست مورد بحث و تائید طرفین قرار گرفت.
در این نشست «آنخل گنزالز» مدیر تیم كارشناسان آنكتاد سوالاتی درباره رویكرد بدنه سیاستگذاری كشور نسبت به توسعه فناوری و نوآوری و همكاری‌های بین‌المللی طرح كرد.
«تامس اندرسون» اقتصاددان و متخصص حوزه سیاستگذاری، سوالاتی در خصوص جایگاه و وظایف نهادها و سازمان‌های مختلف در سطح حكمرانی در نظام نوآوری ایران و مهمترین چالش‌های این حوزه را مطرح كرد.
«مایكل لیم» اقتصاددان و عضو دیگر تیم سازمان ملل متحد نیز سوالاتی درباره چالش‌های سیاستگذاری آموزش مطرح كرد.
همچنین كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اقدامات قانونی مثبت انجام شده برای كاربردی كردن آموزش‌ها و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، بر توجه بیشتر دولت و قوه مقننه برای بهبود زیرساخت‌های قانونی این حوزه تاكید كردند.
در این نششست درباره مهمترین چالش‌های توسعه فناوری زیستی از ابعاد مختلف مالی و مدیریتی نیز بحث و تبادل نظر شد و نقش مركز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوه مقننه برای رفع چالش‌های مزبور تشریح گردید.
همچنین مهمترین مطالعات و فعالیت‌های كارشناسی مركز پژوهش‌های مجلس در زمینه شناسایی مسائل و تقویت زیرساخت قانونی توسعه علم، فناوری و نوآوری در كشور معرفی شد كه مورد استقبال كارشناسان سازمان ملل متحد قرار گرفت.
در ادامه این جلسه مقرر شد خلاصه گزارش‌های منتخب مركز پژوهش‌های مجلس با همكاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ترجمه شده و در اختیار تیم كارشناسی قرار داده شود.
در پایان این نشست تیم كارشناسی كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) با ابزار رضایت از این نشست و اطلاعات مفیدی كه درباره وضعیت زیرساخت‌های قانونی توسعه فناوری و نوآوری در ایران ارائه شد، برای تداوم همكاری‌های كارشناسی با مركز پژوهش‌های مجلس ابراز تمایل و امیدواری كردند.
سیام**3070**1449
۰ نفر