۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 8182664
T T
۰ نفر
مطلب ماهنامه کویتی "العربی" درباره جایگاه علمی و فرهنگی شهر اصفهان # کویت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/02/85 خارجی.فرهنگی.کویت.ایران.اصفهان. ماهنامه " العربی " ارگان شورای عالی فرهنک، هنر و ادب کویت در مقاله ای با اشاره به انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2006 ، جایگاه این شهر را از نظر فرهنگی و علمی رفیع عنوان کرد. این ماهنامه در شماره جدید خود در این باره نوشت : انتخاب اصفهان به عنوان دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام پس از شهر مقدس " مکه " به آن دلیل است که دهها اندیشمند فرهیخته و ادیب مسلمان از این شهر به پا خاسته و در شکوفایی میراث فرهنگی جهان اسلام نقش محوری و انکار ناپذیری ایفا کرده اند.
در این مقاله که به قلم " سمیر ارشدی " استاد زبان فارسی دانشگاه کویت نگاشته شده آمده است : در بخشهایی از این شهر باستانی می توان صفحه های درخشان تاریخ و تمدن اسلام را قرائت کرد که به کوشش علما و اندیشمندان مسلمان در رشته های گوناگون علمی تدوین و نگاشته شده است. العربی افزود : ظرفیتها و ذخایر علمی و فرهنگی اصفهان می تواند این شهر را تا قرن های متمادی به عنوان ستاره پرنور آسمان اندیشه و تفکر اسلامی و انسانی حفظ کند. در این مقاله به مهمترین فرازهای تاریخی این پایتخت کهن تمدن اسلامی و برنامه های بزرگداشت آن به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام اشاره شده است. هر ماه بیش از 250 هزار نسخه از ماهنامه العربی چاپ و در جهان عرب توزیع می شود. خاورم340/1011/1568
۰ نفر

سرخط اخبار جهان