۲۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۳
کد خبر: 81800388
T T
۰ نفر
بهره برداري از 41 طرح آموزشي در خراسان شمالي آغاز شد

بجنورد - ايرنا - 41 طرح آموزشي كه عمدتا از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالي اجرا شده اند، روز پنجشنبه با حضور وزير آموزش و پرورش در اين استان به بهره برداري رسيد.

به گزارش ايرنا، اين فضاهاي آموزشي كه در شهرستان هاي هشتگانه خراسان شمالي اجرا شده اند شامل 249 كلاس درس مجموعا 38 هزار متر مربع زيربنا دارند كه براي ساخت آنها 433 ميليارد و 488 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.
از طرحهاي مزبور 20 طرح با 28 هزار و 111 مترمربع زيربنا، شامل 151 كلاس درس از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب است كه مجموعا 346 ميليارد ريال اعتبار دربرداشته و ديگر طرح هاي افتتاحي نيز از محل اعتبارات استاني و ملي تامين اعتبار شده اند.
استان 867 هزار نفري خراسان شمالي، 160 هزار دانش آموز و دو هزار باب فضاي آموزشي دارد.
طبق شناسنامه فني تدويني از مدارس خراسان شمالي، اين استان در سال 85، دو هزار و 500 كلاس درس فرسوده داشته كه از اين تعداد هزار كلاس فرسوده تخريب و بازسازي شده و همچنان هزار و 500 كلاس ديگر نيازمند نوسازي است. ك/3
5132/ 6042