۱۷ مهر ۱۳۹۴، ۸:۲۲
کد خبر: 81791416
T T
۰ نفر
نفرات برتر مسابقات اسكيت سرعت دسته آزاد بانوان كشور معرفي شدند

اراك- ايرنا- نفرات برتر رقابت هاي اسكيت سرعت دسته هاي آزاد بانوان كشور كه در اراك جريان داشت، شامگاه پنجشنبه معرفي شدند.

در اين دور از مسابقه ها كه روز پنجشنبه در مجموعه 15 هزار نفري امام خميني(ره) اراك برگزار شد، 70 ورزشكار از استان هاي كرمانشاه، البرز، تهران، اصفهان، مركزي، مازندران، فارس، همدان، خراسان رضوي و لرستان در رده هاي سني نوجوانان و جوانان با يكديگر به رقابت پرداختند.
در رده سني نوجوانان و در ماده 200 متر اين مسابقه ها، آيلين ملك نژاد از مازندران اول، هستي قلي زاده از مازندران دوم و مبينا ياراحمدي از فارس به مقام سومي دست يافت.
در 200 متر رده سني دوم، مهشاد جعفرزاده از مازندران بر سكوي نخست ايستاد، كيميا دهدشتي از مركزي دوم و مليكا منوچهري از جوانمردان مقام سوم را كسب كرد.
در 200 متر رده سني سوم، نگين شيخي از خوزستان اول، فاطمه حاج آقايي از مركزي در جايگاه دوم ايستاد و نگار فلاح از مازندران بر سكوي سوم قرار گرفت.
در 200 متر رده سني جوانان، هانيه احمدي از مركزي اول، گلشن محمدي از استان مركزي دوم و فاطمه احمديان از لرستان در جايگاه سوم ايستاد.
در 500 متر رده سني اول، آيلين ملك نژاد از جوانمردان به مقام نخست دست يافت، هستي قلي زاده از مازندران دوم شد، و فاطيما آذرخش از خراسان به مقام سومي رسيد.
در 500 متر رده سني دوم، كيميا دهدشتي از مركزي اول، ساناي طاهري از جوانمردان در جايگاه دوم ايستاد و آيدا عشق دوست از مازندران به مقام سومي دست يافت.
در 500 متر رده سني سوم، فرزانه تيرگريان از مازندران عنوان نخست را از آن خود كرد، ساجده ساميان از اصفهان به مقام دومي رسيد و فاطمه پورخسروي از مازندران بر سكوي سوم ايستاد.
در 500 متر رده سني اول جوانان، هانيه احمدي از مركزي اول، نگين محمدي از همين استان به مقام دومي دست يافت و مرضيه صمدي از فارس بر سكوي سوم تكيه زد.
در همين ماده و در رده سني دوم جوانان حذفي، ساناي طاهري از جوانمردان اول، مليكا منوچهري از همين تيم به مقام دومي دست يافت و مهشيد كياني از مركزي سوم شد.
در 10 هزار متر حذفي رده سني سوم جوانان،نگين شيخي از خوزستان اول، مريم جزيني از اصفهان دوم و ساجده ساميان از اصفهان بر سكوي سوم تكيه زد.
در 10 هزار متر امتيازي رده سني اول جوانان، اسماء هوشمند از فارس اول، مرضيه صمدي از فارس به مقام دومي دست يافت و سوسن سماعي از مركزي عنوان سومي را به خود اختصاص داد.
در امدادي تيم اصفهان اول شد، مازندران عنوان دومي را به خود اختصاص داد و فارس در جايگاه سوم ايستاد.
250 نفر از بانوان استان مركزي به صورت سازمان يافته در رشته اسكيت فعاليت دارند.ك/2
1955/6013/