۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۴
کد خبر: 81783567
T T
۰ نفر
بازنگري در ساختار سازمان نظام مهندسي از اولويت هاي مهم كاري اين سازمان است

تهران - ايرنا - عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران، ايجاد آرامش، شفافيت امور و بازنگري در ساختارهاي سازمان نظام مهندسي را از اولويت هاي مهم و ضروري اين سازمان دانست و گفت: در راستاي بهينه سازي معماري و افزايش چشمگير وظايف محوله در اين حوزه و ايجاد تناسب بين نمودار سازماني با امور ارجاعي از ديگر وظايف اين سازمان است.

مازيار سياح نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، در خصوص موضوع بهينه سازي معماري انفورماتيك سازمان با توجه به افزايش ارجاعات جاري و تعدد وظايف محوله در 4 گروه به عنوان دومين اقدام، افزود: با استفاده از سيستم انفورماتيك سازمان نظام مهندسي با يكپارچه سازي خدمات الكترونيكي و ايجاد كارتابل هاي واحد براي مهندسين و گروه هاي تخصصي جهت تسريع و كاهش مراجعات، بسياري از مشكلات اين سازمان كاهش مي يابد.
وي گفت: اين سيستم علاوه بر افزايش سطح ايمني سايبري و ايجاد محدوديت هاي دسترسي، امكان اخلال و نفوذ را كاهش و به افزايش سطح شفافيت در سازمان نظام مهندسي كمك مي كند.
اين عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران در راستاي اقدام سوم براي ايجاد شفافيت در سازمان به استفاده از خدمات تخصصي و اهرم هاي قانوني خارج از سازمان جهت همكاري واحدها و مديريت ها اشاره كرد و گفت: مقررات ملي ساختمان سازمان نظام مهندسي، همچنين خدمات تخصصي و خارج از سازمان براي استان تهران را در قالب 5 بخش مالي، قراردادي، حقوقي، رفاهي و فرهنگي علمي تعيين كرده است.
وي اظهار داشت: استفاده از حسابرسان قسم خورده و اعمال كنترل مضاعف براي پيشگيري از خطاها و شفاف سازي مالياتي متمركز در بخش مالي، استفاده از حسابرسان قانوني براي كنترل ونظارت مراحل قراردادي و تطابق آن با آيين نامه هاي مناقصات در بخش قراردادي، استفاده از كارشناسان رسمي و حقوقدانان در قالب مجموعه هاي تخصصي از هرگونه لغزش در قوانين و مقررات در اين زمينه جلوگيري مي كند.
وي افزود: استفاده از مكانيزم هاي پولي و خصوصا بانك ها و موسسات اعتباري جهت افزايش سطح توان ومديريت مالي و تقويت خدمات رفاهي سازمان در بخش رفاهي و همچنين استفاده ازخدمات تخصصي مجموعه هاي فرهنگي و علمي در راستاي افزايش بينش عمومي نسبت به فرهنگ ساختمان و حضور شهرداري جهت تخصصي تر و علمي تر كردن سازمان نظام مهندسي از جمله اقدامات در بخش فرهنگي و مالي خواهد بود.
سياح نژاد، پيگيري امور به جا مانده از دور قبل را به عنوان چهارمين اقدام در راستاي شفافيت در سازمان نظام مهندسي عنوان كرد و افزود: نهايي كردن موضوعات تخصصي در حال بررسي و يا نهايي شدن آن در كميته هاي اشتغال و نيز پيگيري كميته هاي تخصصي همچون كميته بازنگري مجموعه مقررات ملي ساختمان و كميته فاضلاب كه مقدمات تشكيل مراحل اوليه آنها نظير فراخوان آن نهايي نشده از اولويت ديگر ما در اين سازمان است.
وي با اشاره به مزيت هاي ارتباط بين شهرداري، سازمان نظام مهندسي و دولت براي رعايت حقوق شهروندي بر اهميت شايسته سالاري در اين سازمان تاكيد كرد و گفت: با ايجاد مكانيزم هاي اجرايي همچون تامين و ايجاد ساختار نيروي انساني متخصص و برنامه ريزي پايدار به منظور بازرسي ادواري بر شيوه عملكرد اعضاي حقيقي و حقوقي از ديگر وظايف هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي در هفتمين دوره انتخابات اين سازمان است.
به گفته وي، بروز رساني و واقعي سازي تعرفه هاي مهندسي متناسب با حجم كاري با توجه به تورم و قيمت مسكن از جمله مهمترين وظايف هيات مديره سازمان نظام مهندسي است كه بايستي با رايزني با ساير سازمانها و وزارت راه و شهرسازي به يك اجماع برسيم.
انتخابات سازمان هاي نظام مهندسي همزمان با تهران روز 16 مهرماه سال جاري در 31 استان كشور برگزار مي شود.
اقتصام(4)1108**1558
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد