۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۷
کد خبر: 81777143
T T
۰ نفر

طرح 'اميد' در اراضي كشاورزي فارس اجرا مي شود

۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۷
کد خبر: 81777143
طرح 'اميد' در اراضي كشاورزي فارس اجرا مي شود

شيراز- ايرنا - رييس سازمان جهاد كشاورزي فارس گفت: طرح 'اميد' با هدف انتقال يافته هاي علمي و تحقيقاتي نوين در اراضي كشاورزي، در اين استان اجرايي مي شود.

محمدمهدي قاسمي، دوشنبه در همايش چهار روزه برنامه ريزي كشت پاييزه با محوريت مكانيزاسيون و نهاده هاي كشاورزي در شيراز افزود:در قالب اين طرح، يافته‌هاي تحقيقاتي، ايجاد مزارع و باغ هاي الگويي در مراكز توليدات كشاورزي فارس براي مديريت منابع و توسعه كشاورزي صنعتي انجام مي شود.
وي بيان كرد: همچنين در چارچوب اجراي اين طرح با توجه به موقعيت شهرستان ها در توليد محصولات كشاورزي، در هر مركز پنج مزرعه الگويي و پنج باغ الگويي ايجاد مي شود.
رييس سازمان جهاد كشاورزي فارس ادامه داد: كشاورزان هرمنطقه بامراجعه به اين مزارع و باغ هاي الگويي با شيوه هاي نوين و يافته هاي جديد آشنا و از راهنمايي كارشناسان بهره مند مي شوند.
قاسمي اضافه كرد: همچنين طرح پهنه‌بندي اراضي كشاورزي فارس اجرا مي شود و براي هر دو هزار هكتار از اراضي، يك كارشناس مسوول پارسل در نظر گرفته مي شود تا پاسخگوي كشاورزان منطقه باشد.
به گفته وي، اولويت پرداخت تسهيلات و توزيع نهاده‌هاي كشاورزي نيز براي مزارع الگويي در نظر گرفته شده است .
وي اظهار كرد: براي بالا بردن ميزان بهره‌وري استفاده ازبذورمقاوم به خشكي و استاندارد، توسعه آبياري تحت فشار، تامين كودهاي استاندارد، و توانمندسازي كشاورزان به علوم نوين در اولويت قرار دارد.
قاسمي در بخش ديگري از مطالب خود گفت: دشت هاي فارس با بيلان منفي سفره‌هاي آب‌‌ زيرزميني مواجه است به همين سبب كاهش كشت آبي و توسعه كشت ديم در برخي مناطق اين استان در حال پيگيري است.

** 40 هزار هكتار از اراضي فارس از زير كشت گندم خارج مي شود
معاون توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي فارس نيز در اين همايش بيان داشت: امسال كشت گندم در فارس به سبب كاهش منابع آبي كمتر از سال 93 انجام مي شود.
محمد صادقي افزود: امسال در كشت پاييزه 40 هزار هكتار از اراضي از زير كشت گندم خارج مي شود و گندم در 320 هزارهكتار از اراضي ديم و 230 هزار هكتار از اراضي آبي اين استان كشت خواهد شد.
وي اظهار داشت: براي پوشش مزارع گندم فارس، 60هزار تن گندم گواهي شده در مراكز توزيع نهاده هاي شهرستان ها آماده توزيع است.
6117 /6118