۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۹
کد خبر: 81776819
T T
۰ نفر

200 فرصت شغلي در زنجان شناسايي شده است

۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۹
کد خبر: 81776819
200 فرصت شغلي در زنجان شناسايي شده است

زنجان - ايرنا - مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان زنجان گفت: با توجه به اتخاذ تدابير لازم و تحقيقات انجام شده بيش از 200 شغل در حوزه خدمات و گردشگري استان زنجان شناسايي شده است.

احمد غريوي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگارايرنا افزود: در راستاي توسعه و پيشرفت كشوردانشگاه ها موظف به تربيت نيروي انساني خلاق است.
وي اظهار كرد: بخش صنعت نيز بايد زمينه و بستر لازم براي به كار گيري نيروهاي آموزش ديده براي توسعه و اعتلاي كشور را فراهم كند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان زنجان تعامل صنعت و دانشگاه براي پيشبرد اهداف توسعه اي نظام اسلامي را مهم ارزيابي كرد و گفت: سنجش نيازهاي بازار كار و تناسب ارايه آموزش ها در مراكز علمي و آموزشي از نيازهاي ضروري بازار كار است.
غريوي بااشاره به رشد نياز بازار كار اين استان در نيمه دوم سال اضافه كرد: بخش تعاون با توجه به ظرفيت هاي بالقوه براي استفاده از سرمايه هاي خرد جهت توليد مي تواند نقش بسزايي درايجاد اشتغال و كاهش ميزان بيكاري جامعه ايفا كند.
وي بااشاره به اينكه بخش دولتي به تنهايي نمي تواند نيازهاي جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي در زمينه اشتغال را مرتفع كند يادآورشد: ارتقاي روابط و تقويت عدالت اجتماعي، رسيدن به رونق اقتصادي و رشد و توسعه استان در گرو توسعه بخش خصوصي و تعاوني است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان زنجان ظرفيت هاي بخش دولتي در راستاي ايجاد اشتغال براي اقشار مختلف جامعه را محدود خواند.
غريوي افزود: با توجه به اتخاذ تدابير لازم و تحقيقات انجام شده بيش از 200 شغل در حوزه خدمات و گردشگري استان زنجان شناسايي شده است.
وي از تشكيل اتاق فكر در اين اداره كل براي ساماندهي فرصت هاي شغلي شناسايي شده براي بهره مندي متقاضيان كار از اين فرصت هايي شغلي خبر داد.
نرخ بيكاري در زنجان تا پايان سال 93 بيش از 9 درصد بود كه اين ميزان در سه ماهه نخست امسال به 8.5 درصد كاهش يافته است.
متوسط نرخ بيكاري در كشور 10.8درصد است.
سهم اشتغال استان زنجان طي سه ماهه نخست امسال به ترتيب در بخش خدمات37 درصد، كشاورزي 33.4 درصد و بخش صنعت 29.6 درصد است.
سهم بخش خدمات در اشتغال كشور 48 درصد است.
7318/6085