۲ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۲۴
کد خبر: 81772050
T T
۰ نفر

تمجيد پاپ از توافق هسته اي در كنگره آمريكا

۲ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۲۴
کد خبر: 81772050
تمجيد پاپ از توافق هسته اي در كنگره آمريكا

تهران - ايرنا - پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك هاي جهان روز پنجشنبه در سخناني دركنگره آمريكا توافق هسته اي بين ايران وگروه 1+5 را مورد تمجيد قرار داد.

به گزارش خبرگزاري هاي خارجي ازواشنگتن، وي به نشانه خشنودي ازتعامل آمريكا با ايران وكوبا، 'شجاعت وتهور' مورد نياز ازسوي رقباي ديرين براي از سرگيري مذاكرات را ستود.
پاپ فرانسيس مستقيما به نام كشور خاصي اشاره نكرد، اما فحواي كلام وي، حمايت ازتوافق هسته اي ايران با گروه 1+5 وآشتي واشنگتن با كوبا را به همراه داشت.
وي گفت : وقتي كشورهايي كه اختلافاتي با هم داشته اند، مسير مذاكره را در پيش مي گيرند، فرصت هاي جديدي به روي همه گشوده مي شود.
وي افزود: اين اقدام مستلزم شجاعت و تهوري است كه با عدم مسووليت، برابري نمي كند و يك رهبر سياسي خوب كسي است كه با در نظر گرفتن منافع همگاني، فرصت را با گشاده رويي وعملگرايي غنيمت مي شمارد.
براساس اين گزارش، واتيكان ازتوافق هسته اي حاصل شده بين ايران و گروه 1+5 استقبال كرده است.
رهبر كاتوليك هاي جهان دربخش ديگري ازسخنان خود موضوعات اجتماعي را مورد توجه قرار داد وبه نمايندگان آمريكا هشدار داد كه بنيان خانواده در معرض تهديد است.
وي همچنين با اشاره به معضل پناهجويان ازآمريكا خواست از دشمني با اين افراد دست بردارد و با آنها به نحوي انساني رفتار كند.
پاپ فرانسيس بعلاوه خواستار هوشياري جهاني نسبت به پديده بنيادگرايي شد و گفت كه بايد بين مبارزه با افراطيون و پاسداري از آزادي هاي مذهبي، موازنه برقرار شود.
خاورم**9109**1859