اعتبارات هنرستان هاي كشور امسال دو برابر افزايش يافته است

اروميه ـ ايرنا ـ مديركل دفتر آموزش متوسطه دوره دوم كار و دانش وزارت آموزش و پرورش گفت: اعتبارات تجهيزي هنرستان هاي كشور امسال دو برابر افزايش يافته است.

سيدمصطفي آذركيش روز چهارشنبه در نشست با مديران هنرستان هاي اروميه اظهار كرد: سال گذشته 100 درصد اعتبارات پيش بيني شده مربوط به تجهيزات هنرستان هاي كشور به استان ها تخصيص يافت.
وي افزود: امسال نيز 360 ميليارد ريال در قالب بودجه سال 94 براي تجهيز هنرستان هاي كشور پيش بيني شده در حالي كه اين عدد در سال گذشته 250 ميليارد ريال بود و امسال 40 درصد افزايش يافته است.
آذركيش بيان كرد: 140 ميليارد ريال نيز از محل فروش دو درصد گاز براي اين امر در نظر گرفته شده كه در مجموع امسال 500 ميليارد ريال اعتبار براي تجهيز و به روز رساني هنرستان ها پيش بيني شده است.
مديركل دفتر آموزش متوسطه دوره دوم كار دانش وزارت آموزش و پرورش در پايان از تلاش هاي صورت گرفته و برنامه هاي در نظر گرفته شده براي بازگشايي مدارس در استان آذربايجان غربي قدرداني كرد.
وي اظهار كرد: تمركز زدايي از مهمترين سياست هاي وزارتخانه است و مديران اين بخش اختيارات فراوان دارند كه بايد اختيارات خود را شناخته و منتظر دستور از رده هاي بالا نباشند.
آذركيش گفت: به رغم كمبود اعتبارات ، هنرستان هاي ما در بهترين شرايط كيفي و آموزشي قرار دارند.
وي اضافه كرد: با توجه به نياز جامعه به اشتغال بهتر است كه رشته هايي متناسب با نيازهاي بومي و محلي در استانها راه اندازي شود و در اين راستا برنامه استاد شاگردي از جمله برنامه هاي وزارتخانه براي تربيت نيروهايي متخصص متناسب با نيازهاي بومي و منطقه اي است.
به گزارش ايرنا ، اين نشست با حضور 50 نفر از مديران و كارشناسان حوزه كار و دانش در هنرستان هاي شهرستان اروميه برگزار شد.
آذربايجان غربي داراي 402 هنرستان و آموزشگاه كار و دانش است كه افزون بر 32 هزار نفر دانش آموز در آنها تحصيل مي كنند.ك3
7125/1905

سرخط اخبار استان‌ها