۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۹
کد خبر: 81770810
T T
۰ نفر

آسمان قصرشيرين غبارآلود است

۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۹
کد خبر: 81770810
آسمان قصرشيرين غبارآلود است

قصرشيرين - ايرنا - ورود يك توده هواي غبارآلود كه از بامداد روز چهارشنبه قصرشيرين را فرا گرفت موجب آلودگي و كاهش ديد افقي در اين شهرستان مرزي شده است.

رييس اداره هواشناسي قصرشيرين در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ميزان ديد افقي ناشي از گرد و غبار امروز در اين شهرستان مرزي را پنج متر اعلام كرد و گفت: اين ميزان پنج هزار متر از حد استاندارد يك هواي سالم كه 10 هزار بوده كمتر است.
حيدر چوپاني دماي فعلي هواي قصرشيرين را 34 درجه سلسيوس و رطوبت موجود در هوا را نيز 14 درصد ذكر كرد و افزود: پيش بيني مي شود بيشينه دماي هواي امروز اين شهرستان به 41 درجه سلسيوس بالاي صفر افزايش يابد.
وي پيش بيني كرد تا گرد و غبار موجود در قصرشيرين تا اواخر وقت امروز از جو منطقه خارج شود و شهروندان اين منطقه گرمسيري در دو روز آينده هواي صاف و آفتابي را شاهد باشند.
از ابتداي امسال تاكنون آسمان قصرشيرين 95 روز درگير غبار بود كه در فروردين 9، ارديبهشت 15، خرداد 22، تير 17 روز، مرداد 13 ، در شهريور ماه 18 و در نخستين روز از ماه مهر نيز يك روز آسمان اين شهرستان مرزي با گرد و خاك همراه بوده است.
گرد و غبار در هواي منطقه به ويژه نواحي مرزي در غرب كشور نتيجه وزش باد شديد در بيابان هاي عراق است كه غبار آن پس از مدتي وارد آسمان شهرهاي مرزي شده و هواي اين مناطق و ديگر شهرهاي كشور را آلوده كرده است.
قصرشيرين در غرب استان كرمانشاه با بيش از 27 هزار نفر جمعيت افزون بر186 كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق دارد و در سال هاي اخير بسياري از روزها درگير پديده ريزگردها و گرد و غبار بوده است.ك/3
7079/3012/8066

سرخط اخبار استان‌ها