۳ فروردین ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 8176271
T T
۰ نفر
مصاحبه سراسقف بغداد با روزنامه " اونیره " ارگان اسقف های ایتالیا # واتیکان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/01/85 خارجی.سیاسی.سراسقف.سلیمان.عراق.واتیکان.ایتالیا " بنیامین سلیمان" سراسقف بغداد در مصاحبه با روزنامه " اونیره " ارگان اسقف های ایتالیا در رابطه با عملکرد دولت ابراهیم جعفری اظهار داشت : فکر می کنم که عملکرد دولت قبلی بسیار مایوس کننده بود. کسانی که از آن دفاع می کنند، معتقدند که بهتراز آن نمی توان انجام داد. با وجود تمامی طرحهای اولویت دار، هنوز هم امنیت از اولویت های فوری عراق است ، البته بهبود وضع اقتصادی در زندگی روزمره نیز دیده نمی شود. وی در رابطه با حمله به حرمین مطهر عسکریین در سامرا گفت : از کنه وقایعی همچون سامره می توان فهمید که تا چه اندازه این جامعه قومی است. سلیمان افزود: یقینا در عراق مشکلات سیاسی، خشونت و بیکاری وجود دارد اما مهمترین مساله، مشکل فرهنگی است. وی درباره آنچه خبرنگارروزنامه اونیره" خطربنیادگرائی شیعی" خواند، گفت : بله این خطر وجود دارد،البته اینکه این جریان توسط گروهی هدایت می شود یاخیر نمی دانم، ولی تفکر بنیادگرائی وجود دارد،البته این به معنای اینکه هرکسی که دارای این تفکراست خشن است، نیست، تفکربنیادگرائی درتمام خاورمیانه سایه افکنده است. سراسقف بغداد افزود: دراین باره توضیحات زیادی می توان داد، اما شواهد بسیار روشنی وجود دارد، بعنوان مثال پنج سال پیش وقتی من به عراق آمدم بسیاری از زنان چادری بودند ، اماامروز اکثریت زنان چادری هستند. وی در رابطه با نشانه های ستیز در مقابل مسیحیان و انزوای آنان گفت : این مساله بسیار حساس است که به سال های دهه پنجاه باز می گردد. دولت این کشور این مسائل را نسبتا به حاشیه رانده بود، ولی این نشانه ها همواره وجود داشته اند. الان براحتی و بدون روادید می توان از کشور گریخت. مساله اینست که در میان مسیحیان بی اعتمادی وجود دارد. سلیمان گفت :امروزه وجود این امر، یک جراحت بسیار عمیق را که به گذشته باز می گردد نشان می دهد ، وجود این بی اعتمادی بسیار خطرناک است. وی سپس در پاسخ به این سووال که قانون اساسی فعلی برای چه کسانی ضمانت آور است ، گفت: این قانون اساسی بسیاری ازحقوق اساسی را برسمیت می شناسد، اما بهمان اندازه که ضمانت می دهد، برای دیگران بهمان اندازه خطرناک است. ماده دوم قانون اساسی می گوید که نمی توان قانونی علیه شریعت، دموکراسی و حقوق بشر صادر کرد. دربطن این ماده تضاد بسیاری وجود دارد، شریعت در تضاد با دموکراسی است و بخصوص در تضاد با پذیرش حق آزادی فکر و عقیده. سلیمان اظهار عقیده کرد که این ماده می تواند حتی منجر به نزاع میان خود مسلمانان شود، علاوه براین وقتی صحبت از جامعه مدنی می شود، نمی توان اسلام را دین دولتی قرار داد و به نظر من دراین قانون اساسی، تفکر فلسفه دولت دارای نقصان است. اروپام/315/
۰ نفر

سرخط اخبار جهان