بيمه شدگان پيگير پرداخت سابقه و حق بيمه اي خود توسط كارفرمايان باشند

بندرعباس- ايرنا - رييس كانون كاركنان بازنشسته تامين اجتماعي هرمزگان گفت: بيمه شدگان براي استفاده از خدمات بازنشستگي در زمينه جمع آوري سابقه بيمه اي و پرداخت به موقع حق بيمه توسط كارفرمايان حساسيت و پيگيري داشته باشند.

به گزارش ايرنا ، محمد غلام خدا يكشنبه در جمع كاركنان بازنشسته تامين اجتماعي استان افزود: تاخير در پرداخت و معوق شدن بدهي كارگاه هاي دولتي و غيردولتي به تامين اجتماعي بابت حق بيمه ، منجر به عدم تحقق منابع مالي اين سازمان بيمه گر مي شود كه اختلال در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را در پي دارد.
وي بيان داشت: دولت به اين سازمان تنها سه درصد حق بيمه تعهد پرداخت دارد ، كه مابقي آن شامل هفت درصد سهم بيمه شده و 20 درصد سهم كارفرما است و همچنين سه درصد حق بيمه مشمولان قانون كار نيز بابت بيمه بيكاري بايد توسط كارفرما پرداخت شود.
رييس كانون كاركنان بازنشسته تامين اجتماعي هرمزگان اظهاركرد: پرداخت به موقع حق بيمه ها توسط كارفرمايان تاثير مثبتي بر روي ارايه خدمات و تسهيلات توسط سازمان تامين اجتماعي به جامعه تحت پوشش آن به ويژه بازنشستگان و مستمري بگيران دارد.
غلام خدا يادآورشد: تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي شناخته مي شود كه بودجه آن از محل وصول حق بيمه كارگاه هاي صنفي و شركت ها و دستگاه هاي بزرگ و كوچك تامين مي شود.
858 هزار نفر در هرمزگان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند كه از اين تعداد 456 هزار نفر معادل 77 درصد در شهر بندرعباس ساكن هستند. ك/3
7195/6048

سرخط اخبار استان‌ها