۲۳ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8174821
T T
۰ نفر

عنوانهای مهم مطبوعات روز پنجشنبه لبنان

۲۳ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8174821
عنوانهای مهم مطبوعات روز پنجشنبه لبنان .......................................................
بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/12/86 خارجی.فرهنگی.لبنان.مطبوعات.
*** السفیر - دمشق دعوت از سنیوره برای شرکت در کنفرانس سران عرب را در بیروت به او تسلیم می کند - قطر پذیرای سران سیاسی لبنان خواهد بود - اسراییل آتش بس در کرانه باختری را از بین برد - اسراییل در آماده باش بی سابقه ای به سر می برد و انتقام از ترور مغنیه شعله جنگ را بر می افروزد *** الاخبار - فرستاده سوریه برای دعوت از لبنان به بیروت می آید - کنفرانس داکار پیشنهاد تعدیل شده لبنان در مورد انتخاب رییس جمهوری لبنان در موعد مقرر و تشکیل دولت در نزدیکترین زمان را در بیانیه ی پایانی گنجاند - ترورهای کرانه باختری آتش بس در غزه را در معرض تهدید قرار داد *** النهار - یک هیات رسمی سوریه از بیروت دیدار و با سنیوه ملاقات می کند - متکی : حل بحران لبنان باید لبنانی و با اجماع لبنانی ها باشد - هیات لبنان در کنفرانس داکار اعتراض سوریه را رد کرد *** المستقبل - "سمیر جعجع" با "کاندولیزا رایس" دیدار کرد - لبنان تاکید کرد که سوریه باید در دعوت از لبنان اصول احترام را رعایت کند - لبنان تلاش سوریه برای برانگیختن مشکل با لبنان در داکار را خنثی کرد *** البلد - سنیوره در داکار ... و از چه دمشق چه خبر است ؟ خاورم 2082 ** 2083 ** 265 شماره 024 ساعت 10:04 تمام
۰ نفر