۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵
کد خبر: 81747997
T T
۰ نفر
10 راس گوزن زرد ايراني از سايت تكثير ايلام به يزد انتقال يافت

ايلام - ايرنا - مسوول سايت تكثير و احياي گوزن زرد ايراني ايلام گفت: در پي پايان يافتن فرآيند انتقال تعدادي از گوزن هاي زرد ايراني ساكن در سايت مانشت و قلارنگ ايلام، در نهايت 10 راس از اين وحوش به استان يزد منتقل شدند.

فرزاد بهامين روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: استان يزد متقاضي انتقال 12 راس گوزن به تعداد 10 ماده و 2 نر بود كه استان ايلام براي حفظ تناسب جمعيت نر و ماده سايت از پذيرش اين درخواست امتناع ورزيد.
وي افزود: در نهايت با انتقال 10 راس گوزن به تعداد هشت ماده و 2 نر به استان يزد موافقت شد و فرايند انتقال اين وحوش در سه مرحله و با نظارت كارشناسان و متخصصان سازمان حفاظت محيط زيست كشور صورت گرفت.
وي يادآور شد: همزمان با دهه آخر مرداد ماه و در دو مرحله شش راس گوزن به استان يزد منتقل شد و پس از حصول اطمينان از سلامت اين وحوش جاگيري و انس آنها با محيط جديد در مرحله آخر نيز چهار گوزن راس ديگر به اين استان انتقال يافت.
بهامين تاكيد كرد: سازمان حفاظت محيط زيست كشور در پي درخواست اداره كل حفاظت محيط زيست ايلام به ديگر استان ها اعلام كرده است كه در صورت وجود متقاضي از سوي استان هاي مختلف، استان ايلام توان تامين گوزن هاي مورد نياز براي تكثير و احياي اين گونه نادر و در معرض انقراض را با نظارت سازمان دارد.
قبل از شروع عمليات انتقال گوزن هاي سايت استان ايلام، اين سايت با گستره حدود 80 هكتار 52 راس گوزن زرد ايراني بالغ و نابالغ را در خود جاي داده بود كه با انتقال 10 راس آنها به استان يزد تعداد گوزن هاي اين سايت به 42 راس كاهش مي يابد.
سايت گوزن زرد ايراني مانشت و قلارنگ استان ايلام در سال 86 با انتقال شش راس گوزن بالغ از جزيره اشك درياچه اروميه كار خود را شروع كرد و با توجه به شرايط جغرافيايي و محيطي مناسب، زادآوري به موقع و مطلوب ونبود تلفات و مريضي ( در حد صفر ) در زمره موفق ترين سايت هاي تكثير و احيا گونه هاي در معرض خطردر كشور است.
7172/9002