۲۳ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8174799
T T
۰ نفر
سازمان ملل : مقاومت شورشیان در افغانستان بیش از حد انتظار است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/12/86 سیاسی.روابط بینالملل.جنگ = برخورد تسلیحاتی سازمان ملل - معاون عملیات صلح دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت برای رسیدگی به وضعیت افغانستان، گفت که مقاومت گروههای شورشی و مخالف دولت افغانستان بسیار بیشتر از حد انتظار است .
ژان ماری گوهنو تصریح کرد: دولت افغانستان هنوز هم شکننده و بدون ظرفیت کافی است و فساد شدید اداری بصورت جدی آن را تهدید می کند. با خلاء قدرت اقتصادی دولت ، خرید و فروش مواد مخدر قسمت بزرگی از اقتصاد مردم را تشکیل می دهد که منجر به تضعیف بیشتر دولت شده است .
وی ادامه داد که جامعه بین الملل برای حل مسائل کلیدی به اندازه کافی با هم متحد نیست و سازمان ملل سهم خود از مسئولیت کمبود در هماهنگی بین المللی را به عهده می گیرد.
گوهنو افزود: شورای امنیت مسئولیت مهم تمدید ماموریت یاری سازمان ملل در افغانستان را در جلوی خود دارد.
در گزارش دبیر کل درباره وضعیت افغانستان در رابطه با اخراج افغانیهای غیرقانونی در ایران آمده که ایران به خاطر شرایط دشوار زمستان اخراج این مهاجران را متوقف کرده و قرار است به 300 هزار تبعه افغانستان ویزای کار بدهد.
این گزارش اشاره دارد که تنها حدود هفت هزار نفر از اتباع افغانستان که در ایران زندگی می کرده اند به خواست خود به کشورشان بازگشته اند.
اروپام 360/ 2251 شماره 002 ساعت 04:16 تمام
۰ نفر