حمايت از روساي توانمند و برخورد با روساي ضعيف هياتهاي ورزشي استان

كرمانشاه - ايرنا - مديركل ورزش و جوانان كرمانشاه گفت: يكي از برنامه هاي اصلي كه در دستور كار قرار داده ايم حمايت از روساي توانمند و در عين حال برخورد با روساي ضعيف هياتهاي ورزشي استان است.

به گزارش خبرنگار ايرنا مجتبي جوهري روز پنجشنبه در مجمع انتخاباتي هيات واليبال كرمانشاه كه با حضور دبير فدراسيون در سرسراي شهيد هاديان كرمانشاه برگزار شد اظهار كرد: حمايت و پشتيباني از هياتهايي كه روساي فعال يكي از برنامه هايي بوده كه در مدت 17 ماه مسووليتم در اداره كل ورزش و جوانان كرمانشاه سعي كرده ام آن را انجام دهم.
وي ادامه داد: در عين حال با روساي ضعيف نيز برخورد كرده ايم و طي اين مدت روساي دو هيات ورزشي استان را كه عملكرد ضعيفي داشته اند پس از چند بار تذكر شفاهي و كتبي و با هماهنگي فدراسيون مربوطه از رياست بركنار و دوباره مجمع انتخاباتي را تشكيل داده ايم.
جوهري يادآور شد: در 23 مجمع انتخاباتي كه تاكنون در دوران مديريتم بر ورزش استان برگزار شد هنوز حتي به يك نفر از اعضاي مجامع مختلف توصيه و سفارش كانديدايي را نكرده ام چرا كه همواره معتقد بوده ام مجمع بايد در سلامت كامل و با آرا آزادانه اعضا برگزار شود.
مديركل ورزش و جوانان كرمانشاه در ادامه خاطرنشان كرد: يكي از تاكيدات هميشگي ما به روساي هياتها، ارائه برنامه مشخص و حركت در چارچوب فدراسيون مربوطه است تا بتوانيم جايگاه بهتري را در ورزش كشور پيدا كنيم.
وي همچنين با اشاره به اينكه اداره كل ورزش و جوانان كرمانشاه سال گذشته مبلغ بسيار زيادي تجهيزات براي ميزباني رشته هاي مختلف خريداري كرده تصريح كرد: امسال به مقدار بيشتري از سال گذشته اين كار انجام خواهد گرفت.
جوهري در ادامه با اشاره به پتانسيل خوب استان در رشته واليبال گفت: اميدوارم رييس جديد با بهره بردن از تجربيات پيشكسوتان اين رشته و فعال كردن تمامي هياتهاي شهرستاني در هردو بخش بانوان و آقايان بتواند واليبال استان را به جايگاه واقعي خود نزديك كند.
برگزاري ليگ استاني و منطقه اي، اجراي كلاسهاي آموزشي، توجه به برنامه استعداديابي و برگزاري مرتب مجمع هيات واليبال براي استفاده از نظرات اعضا از ديگر خواسته هاي مدير كل ورزش و جوانان استان كرمانشاه از رييس جديد هيات واليبال استان بود.
در مجمع انتخاباتي هيات واليبال استان كرمانشاه، محمد منصوري با كسب 13 راي براي مدت چهار سال به عنوان رييس جديد هيات انتخاب و از زحمات عبدالله شيرزاد رييس پيشين اين هيات نيز قدرداني شد.
7458/8066

سرخط اخبار استان‌ها