۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8174374
T T
۰ نفر
رییس ستاد ارتش ترکیه : احتمال دستیابی طالبان به قدرت هسته ا ی وجود د ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/12/86 سیاسی رییس ستاد فرماند هی ارتش ترکیه روز دوشنبه از احتمال دستیابی گروه طالبان به سلاحها ی هسته ا ی در پاکستان سخن گفت و از آن ابر از نگر انی کرد.
آنکار ا- رییس ستاد فرماند هی ارتش ترکیه روز دوشنبه از احتمال دستیابی گروه طالبان به سلاحها ی هسته ا ی در پاکستان سخن گفت و از آن ابر از نگر انی کرد.
ژنر ال یاشار بیوک آنیت در سخنر انی خود در سمینار بین المللی تروریسم در آنکارا گفت: برا ی متوقف شدن نا آر امی ها در پاکستان، دولت آن کشور باید از هر گونه حمایتی برخوردار باشد.
وی با ابراز امیدواری به دستیابی هر چه سریع تر پاکستان به ثبات سیاسی گفت: انگیزه من در مطرح کردن این موضوع این است که اگر دولت پاکستان نتواند بر اوضاع مسلط باشد، احتمال دارد که گروه تروریستی مانند طالبان با به دست گرفتن کنترل آن کشور به قدرت هسته ا ی دست یابد.
رییس ستاد فرماند هی ارتش ترکیه فقر و گرسنگی، کوچها ی غیرقانونی و افزایش جمعیت در کشورهای درحال رشد را نیز ازعلل قدرت گیر ی تروریسم بین الملل ارزیابی کرد.
وی گفت: بر اساس آمار رسمی 1/1میلیارد تن از جمعیت جهان در زیر خط گرسنگی به سر می برند.
شماره 024 ساعت 09:36 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جهان