اتحاد شهرها در بحران جهاني منطقه آسيا اهميت بسزايي دارد

قزوين- ايرنا- دبيركل سازمان شهرهاي متحد منطقه غرب آسيا و خاورميانه گفت: اتحاد شهرها و اتصال آنها به يكديگر در بحران جهاني منطقه آسيا اهميت بسزايي دارد.

به گزارش ايرنا، محمت دومان در پنجمين نشست هيات اجرايي مجمع شهرداران آسيايي قزوين كه با حضور مسوولان كشوري، استاني و شهري و تعدادي از شهرداران شهرهاي آسيايي و با محوريت موضوع حمل و نقل و ترافيك، فرهنگ، اقتصاد و گردشگري شهرهاي آسيايي در سالن باغستان به ميزباني شهرداري قزوين برگزار شد، افزود: نزديك ساختن شهرهاي متحد و ارتباط آنها با يكديگر اتصالي ايجاد مي كند كه بتوانند ضمن ظرفيت سازي و تبادل اطلاعات و تجربيات، به يكديگر كمك كنند تا نتايج ارزشمندي بدست آورند.
وي ادامه داد: اكنون در حال تحقق اهداف و برنامه هايي هستيم تا به كمك كشورهاي عضو اين اهداف محقق شود و تمامي تلاش خود را براي ايجاد دموكراسي محلي در خاورميانه و غرب آسيا بكار گيريم.
دومان با بيان اينكه منطقه ما در حال تحولات بسياري است ، اظهاركرد: اتباع دولت هاي ما هم اكنون بيش از هر زمان ديگري به دنبال توسعه شهري در كشورهايشان هستند و توقع دارند فرصت هاي بسياري برايشان ايجاد شود و خواهان شكل گيري آينده پايدار در كشورهاي خود هستند.
وي ادامه داد: اولويت هايي كه از سوي دولت هاي محلي UCLG تعيين مي شود بايد بر اساس نياز مردم مشخص شود و با مشاركت دولت هاي محلي و ذي نفعان بايد اولويت ها به پيش رود.
دومان تصريح كرد: شهرهاي متحد و حكومت هاي محلي در واقع مسوول ايجاد و كنترل تمامي منابع و فرصت هاي مناسب هستند تا بتوانند آينده بهتري را ايجاد كنند.
وي با اشاره به موفقيت آميز بودن دو روز برگزاري اجلاس در تهران گفت: در اين فرصت تلاش كرديم به بحث و بررسي درباره ترافيك، فرهنگ و هنر بپردازيم و به راه حل هاي مختلفي دست يافتيم و از مكانها و جاذبه هاي تاريخي و ديدني پايتخت ايران نيز ديدن كرديم.
وي با اعلام اين خبر كه در تهران كميته فرهنگي و هنري اجلاس شهرداران آسيايي نيز تشكيل شد و در اين زمينه شهرداران شهرهاي آسيايي همكاري هاي خوبي آغاز كردند، ادامه داد: يكي از مهمترين اهداف كميته فرهنگ، ايجاد آشتي، صميميت و انسجام بين كشورهاي آسيايي است و اميدواريم تمامي انسانهايي كه به سبب جنگ از كشور خود خارج شده اند، دوباره به سرزمين مادري خود بازگردند.
محمت دومان افزود: با برگزاري اينگونه نشست ها، مديريت هاي مهم و مركزي نيز قادر خواهند بود راه حل هاي مناسب را براي انجام كارهاي مديريتي پيدا كنند.
به گفته دبيركل سازمان شهرهاي متحد منطقه غرب آسيا و خاورميانه، شهرداران شهرهاي آسيايي دور هم جمع شده اند تا بر اساس اعتقادات و تفكرات خود در زمينه فرهنگي به پيشرفت هاي مهمي دست پيدا كنند.
دومان با اشاره به برخوردها و واكنش هاي مختلفي كه در غرب نسبت به مقوله فرهنگ انجام مي شود به اهدافي كه در شرق و كشورهاي آسيايي با برگزاري اين اجلاس مورد توجه قرار خواهد گرفت اشاره كرد و افزود: از سوي ديگر، اميدواريم بحران تروريسم كه در برخي كشورهاي آسيايي نفوذ پيدا كرده از بين برود تا ثبات و امنيت در اين كشورها برقرار شود.
محمت دومان در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به صحبت هايي كه در تهران براي دست يابي به نتايج امور مطروحه در دستور كار قرار گرفته، ادامه داد: در سال آتي جلساتي در استانبول با حضور شهرداران شهرهاي آسيايي برگزار مي شود كه اميدوارم تمامي شهرداران حضور يابند.
وي افزود: همچنين، ماه آتي در شهر قونيه اجلاسي برگزار مي شود و در كنار آن، شهر مالايتا ميزبان برپايي كميته مشترك اجلاس سران UCLG به طور حتم در شهر تاريخي و با فرهنگ قزوين نيز كه از مهمترين مراكز فرهنگي و صنعتي ايران به شمار مي آيد، به دستاوردهاي خوبي خواهيم رسيد.
7389//1352/ 6128
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه