۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵
کد خبر: 81666897
T T
۰ نفر
بيمارستان مادر و كودك شوشتري شيراز به چرخه خدمات بهداشت و درمان پيوست

شيراز - ايرنا - بيمارستان شوشتري شيراز كه مراحل بازسازي و نوسازي و تغيير نحوه ارائه خدمات را سپري كرده اكنون مجددا و با عنوان جديد بيمارستان 'مادر و كودك شوشتري' براي ارتقاي سلامت مادران و كودكان به چرخه خدمات بهداشت و درمان بازگشت.

به گزارش دريافتي چهارشنبه ايرنا از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ، عبدالحسين فرح بخش كه اخيرا با حكم معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز به عنوان سرپرست بيمارستان مادر و كودك شوشتري منصوب شده ، اظهار كرد:ساختمان بيمارستان شوشتري نياز به بازسازي اساسي داشت وازاين روفعاليت هاي عمراني دراين مركز انجام شد و هم اينك به بيمارستاني استاندارد براي عرضه بهترين خدمات تبديل شده است .

وي بيان كرد :اين بيمارستان براي عرضه خدمات به مادران و كودكان به خوبي تجهيز و پذيرش بيمار در بخش نوزادان اين مركز درماني آغاز شده و تا پايان ماه مبارك رمضان نيز تمام بخش هاي آن فعال مي شوند .

فرح بخش ادامه داد: اورژانس زنان، زنان، زايمان طبيعي، زايمان فيزيولوژيك، زايمان بدون درد و اتاق عمل، از ديگر بخش هايي هستند كه در اين بيمارستان فعال خواهند شد.

وي در مورد بخش زايمان بدون درد اين بيمارستان، اظهار داشت :اين بخش داراي پنج اتاق است كه در هر اتاق تمام امكانات براي زايمان فراهم شده و مادر باردار مي تواند از ابتداي پذيرش تا پايان زايمان و مرخص شدن، تمام خدمات مورد نياز خود را در همان اتاق خودش و با حضور همسر دريافت كند و نيازي به انتقال به ساير بخش ها ندارد .

فرح بخش گفت:با اجراي برنامه تحول نظام سلامت، بسته خدمتي ترويج زايمان طبيعي نيز مورد توجه قرار گرفت كه خوشبختانه دانشگاه علوم پزشكي شيراز در اين مورد موفق عمل كرده و فعاليت اين بيمارستان نيز در همين زمينه خواهد بود .

وي بيان كرد:بر همين اساس سالن مراقبت هاي مادران در اين بيمارستان فعاليت مي كند و مادران مي توانند از همان اوايل بارداري به اين مركز مراجعه و با تشكيل پرونده در كلاس هاي مربوطه شركت كنند و با مراقبت هايي كه بايد از آنان انجام شود و همچنين زايمان طبيعي آشنا شوند .

فرح بخش گفت:فعال سازي درمانگاه بيمارستان براي عرضه خدمات تخصصي زنان و زايمان، كودكان، داخلي و بيهوشي نيز در زمره برنامه هاي ماست و از اين طريق نيز در پي ارائه بهترين خدمات به مادران و كودكان هستيم.

دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر اساس ارزيابي هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان الگوي برتر كشوري در زمينه ترويج زايمان طبيعي معرفي شد .

بيمارستان شوشتري شيراز را شادروان محمد صادق شوشتري در سال 1341 خورشيدي در زميني به مساحت حدود پنج هزار و 300 مترمربع در دو ساختمان با زير بنايي به مساحت يك هزار و 300 مترمربع پايه گذاري كرد.

6113 /6118