۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸
کد خبر: 81656878
T T
۰ نفر
شاهنامه مروج فرهنگ غنی ایران درآن سوی مرزهای جغرافیایی است

یاسوج- ایرنا- یك پژوهشگر شاهنامه به لزوم شناسایی وبازگو كردن حكمت ها و اندرزهای این اثر بزرگ برای نسل جوان و نوجوان اشاره كرد وگفت: شاهنامه مروج فرهنگ غنی ایران درآن سوی مرزهای جغرافیایی است.

استاد منصور رستگار فسایی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: شاهنامه گنجینه ای نهفته از پندارهای نیك ، پندها ، حكمت ها و داستانهای آموزنده است كه هنوز ظرفیت های عملی، آموزشی و تربینی آن شكوفا نشده است.

وی به تولید محتوی برخی برنامه های مجازی و فناوریهای نوین اشاره كرد و گفت: مخالف تكنولوژی روز نیستم اما باید با تولید محتوا از آثاری چون شاهنامه به تقویت فرهنگ اصیل دینی و ایرانی و شناسایی بیش از پیش نكات مهجور شاه نامه ها كمك كرد.

رستگار فسایی كه اجرای نقالی اسماعیل حسنی از رزم سهراب و رستم و نقالی امیرمحمدی سعیدی فر از داستان رستم و اشكبوس را به نظاره نشسته بود،اظهار كرد: جذب جوانان به فعالیت های فرهنگی و تولید آثار ماندگاری چون شاهنامه تقویت فرهنگ دینی و روحیه خودباوری آنان را به دنبال دارد.

وی تقویت انجمن های شاهنامه خوانی را بیش از گذشته نیازمند حمایت جدی دانست و افزود: هنوز بسیاری از ظرفیت های علمی،ادبی تاریخی ،تمثیل ها و حكمت ها و پندهای آموزنده شاهنامه از دید جامعه ما مغفول مانده است.

این پژوهشگر شاهنامه با تمجید از اجرای نقالی اسماعیل حسنی حافظ بیش از پنج هزار بیت شعر شاهنامه و دیگر نقل نوجوان امیر محمد سعیدی فر هر دو از گچساران گفت: این اجرا های كیفی همراه با نمود و نبوغ بیانگر استعدادهایی است كه باید شكوفا شوند.

وی شاهنامه خوانی را بخشی از فرهنگ مردم كهگیلویه وبویراحمد دانست و برضرورت حفظ این سنت فرهنگی نیك تاكید كرد و افزود: باید با اجرای برنامه های جذاب جوانان را به تولید آثار فرهنگی هنری برخاسته از فرهنگ غنی این سرزمین كهن از جمله از حقیت ها و معارف شاهنامه ترغیب كرد.

اسماعل حسنی كلاس دوم تجربی و امیرمحمدسعیدی فر كلاس ششم ابتدایی از اعضای انجمن شاهنامه گچساران تاكنون در برنامه های مختلف منطقه ای و ملی اجراهای خوبی از نقالی داستانهای شاهنامه داشته اند.

اجرای این دو هنرمند نوجوان باعث تشویق آنها از سوی استاد رستگارفسایی و مدیركل آموزش و پرورش كهگیلویه وبویراحمد شد.

6162