۳۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۶
کد خبر: 81654252
T T
۰ نفر
توليد آبزيان در زنجان با هدف تحقق اقتصاد مقاومتي برنامه ريزي شده است

زنجان - ايرنا - مدير امور شيلات و آبزيان استان زنجان گفت: اقتصاد مقاومتي، معمولا در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف كننده كشوري كه منفعل نيست، قرار مي گيرد و توليد انواع آبزيان سردآبي و گرم آبي در اين استان در راستاي تحقق اين اقتصاد برنامه ريزي شده است.

محمود صياد بوراني روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: يكي عرصه هايي كه به خصوص در سال‌هاي اخير با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادي است و با توجه به اين موضوع، كشور نيازمند نوآوري، نظريه پردازي و الگو سازي در عرصه‌هاي جديد اقتصادي است.

وي يادآورشد: بنا به تعريف برخي از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتي، اين نوع اقتصاد در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي كرده و سعي درتغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي سازي آن بر اساس جهان بيني و اهداف دارد.

مدير امور شيلات و آبزيان استان زنجان گفت: براي تداوم اين نوع اقتصاد، بايد هرچه بيشتر به سمت محدود كردن استفاده از منابع نفتي و رهايي از اتكاي اقتصاد كشور به اين منابع حركت كرد.

صيادبوراني اظهاركرد: اقتصاد مقاومتي درصدد مقاوم سازي، بحران زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي است كه باور و مشاركت همگاني و اعمال مديريت‌هاي عقلايي و مدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است.

وي تاكيد كرد: اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي‌ها و تاكيد روي مزيت‌هاي توليد داخل و تلاش براي خود اتكايي است.

مدير امور شيلات و آبزيان استان زنجان، مردمي سازي اقتصاد، ارتقا مقاومت اقتصادي دربرابر تحريم‌ها، خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتكايي، نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتي را از مهم ترين اهداف تحقق اين اقتصاد برشمرد.

صيادبوراني، شناسايي نقاط ضعف كشور در اقتصاد مقاومتي و تبديل آن به نقاط قوت را از الزامات كشور در رسيدن به جايگاه واقعي خود در عرصه جهاني بيان كرد و افزود: براي تحقق اين موضوع بايد همكاري نزديكي ميان دولت و مردم انجام شود.

وي، نقطه شروع اقتصاد مقاومتي را سياست گذاري براي اصلاح الگوي مصرف دانست و اظهاركرد: مصرف، توليد را جهت مي دهد و اين دو در كنار هم، جهت سرمايه گذاري را مشخص مي كند.

صياد بوراني خاطرنشان كرد: رونق توليد داخلي و كاهش وارداتي كه مي تواند به افول، كم رونقي و توقف واحدهاي توليدي داخلي منجر شود، موجب استقلال اقتصادي، قطع وابستگي به خارج و ارتقاي تكنولوژي در سطح كلان تر مي شود و البته بايد به گونه اي عمل كرد كه اقتصاد مقاومتي به معناي تحميل فشار به مردم نباشد.

وي ادامه داد: افزايش بهره وري در توليد، كاهش قيمت تمام شده توليدات، كيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با توليدات خارجي و كاهش واردات، حمايت از توليد ملي به ويژه توليدات استراتژيك از راهكارهاي رسيدن به هدف اقتصاد مقاومتي است.

مدير امور شيلات و آبزيان استان زنجان گفت: افزايش واردات دانش فني، خطوط توليد و ماشين آلات در ازاي كاهش واردات كالاهاي مصرفي با توجه به اهميت اين نوع معاملات در عصر اطلاعات، همزمان با توليد علم و توليد دانش فني و حمايت از شركت هاي دانش بنيان نيز يكي ديگر از راه‌هاي رسيدن به هدف اقتصاد مقاومتي است.

صيادبوراني تاكيد كرد: با مطالعه پتانسيل‌هاي آبزي پروري استان زنجان، تلاش براي ارتقا دانش شيلاتي كارشناسان و بهره برداران با اجراي انواع طرح‌هاي اقتصادي آبزي پروري با مصالح بومي آبزيان مورد نياز اين استان طي سال‌هاي اخير تامين شده است.

وي ادامه داد: مازاد نياز استان زنجان در پرورش انواع آبزيان به استان‌هاي همجوار و تهران صادر مي شود تا از اين طريق با اشتغالزايي، كمك به ثبات قيمت‌ها، تامين عمده نهاده‌هاي مورد نياز بخش و ارتقا دانش فني بتوان در زمينه جايگزيني اين پروتئين با ساير پروتئين‌هاي حيواني كه نياز به واردات مواد اوليه دارند، برنامه ريزي لازم را براي اقتصاد مقاومتي انجام داد.

7325/6085