۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8164898
T T
۰ نفر
گسترش رفاه اجتماعی در رده نخست درخواست های مردم ژاپن از دولت جای دارد ....................................................................
توکیو ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/06/86 خارجی.اجتماعی.ژاپن.رفاه.
جدیدترین نظرسنجی سازمان نخست وزیری ژاپن نشان می دهد که گسترش خدمات مربوط به رفاه اجتماعی در رده نخست درخواست های مردم این کشور از دولت جای دارد.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاعرسانی سازمان نخست وزیری ژاپن، تدبیر اندیشی در برابر روند کاهش زاد و ولد و رو به پیری رفتن جمعیت این کشور، سیاستگذاری های اقتصادی برای شکوفاتر شدن اقتصاد، اشتغال زایی و نگهداری از محیط زیست در رده های بعدی درخواست های مهم شهروندان ژاپنی از دولت در این نظرسنجی است.
از سوی دیگر این نظرسنجی همچنین نشان داده است که سطح زندگی بیش از 53 درصد از ژاپنی های پاسخ دهنده در این نظرسنجی در رتبه کاملا متوسط قرار دارد.
در این نظرسنجی بیش از 26 درصد از پاسخ دهندگان نیز گفته اند که سطح زندگی آنها در بخش پایین رده متوسط و نزدیک به 10 درصد دیگر نیز گفته اند که سطح زندگی آنها در بخش بالای رده متوسط جای دارد.
براساس این نظرسنجی، سطح زندگی بیش از هفت درصد از شهروندان ژاپنی در رده پایین و نزدیک به یک درصد نیز در رده بالا قرار دارد.
نظرسنجی سازمان نخست وزیری ژاپن همچنین نشان می دهد، بیش از 69 درصد از ژاپنی ها نسبت به آینده زندگی خود نگران هستند.
این در حالیست که نزدیک به 30 درصد دیگر گفته اند که در این زمینه نگرانی ندارند.
وضعیت زندگی در دوران پیری، تندرستی و وضعیت پولی در رده های نخست تا سوم بزرگترین نگرانی های مردم ژاپن درباره زندگی آینده است.
سازمان نخست وزیری ژاپن این نظرسنجی را به شکل مصاحبه از میان 10 هزار زن و مرد ژاپنی بالای 20 سال در سراسر کشور انجام داده است.
آساق/2110/280/1071/1513 شماره 114 ساعت 14:33 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جهان