۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۴۷
کد خبر: 81628280
T T
۰ نفر

كتاب دموكراسي و نظام انتخاباتي آمريكا منتشر شد

۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۴۷
کد خبر: 81628280
كتاب دموكراسي و نظام انتخاباتي آمريكا منتشر شد

تهران - ايرنا - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از انتشار كتاب دموكراسي و نظام انتخاباتي آمريكا به قلم احمد صادقي خبر داد.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگي ايرنا، در اين كتاب به ساختار نظامي دموكراسي در آمريكا با تاكيد بر ساختار نظام احزاب سياسي آمريكا و بررسي نقش آنها در سياست و حكومت آمريكا توجه مي‌شود.

اين كاوش نشان مي‌دهد كه بي‌شباهت با ديگر كشورهاي داراي نظام دموكراسي در غرب، به ويژه در اروپا، احزاب سياسي در آمريكا و نظام حزبي در اين كشور، مبتني بر دو حزب عمده رقيب در فقدان نقش احزاب ديگر، چگونه حيات سياسي و اقتصادي را در ايالات متحده رقم زده است.

بر اساس گزارش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، كتاب دموكراسي و نظام انتخاباتي آمريكا در چند فصل ضمن بررسي مباني و ساختارها در نظام دموكراسي آمريكا به موضوع احزاب و ساختار انتخاباتي در آمريكا مي پردازد و در ادامه تجارب و پيامدهاي نظام دوحزبي و فرآيند انتخاباتي آمريكا را مورد بررسي قرار مي دهد.

با وجود از دست رفتن محبوبيت و مقبوليت احزاب سياسي دوگانه آمريكا در بين مردم و نخبگان اين كشور و جا به جايي عمده در وفاداري‌هاي سياسي در بين شهروندان و احزاب سياسي، در عمل حزب سومي كه بتواند به طور جدي نظام و ساختار تشكيل سياسي را متحول نموده و در آن جايگير شود، پديد نيامده و دستگاه دو حزبي حيات خود را حفظ كرده است.

اين امر در عمل پديده تمركز قدرت نخبگان و نبود توجه آنان به دموكراسي حقيقي در آمريكا را نشان مي‌دهد.

اين كتاب با شمارگان 500 نسخه و قيمت 100 هزار ريال منتشر شده است.

فراهنگ**1003**1027