۵ شهریور ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8162238
T T
۰ نفر
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان: ربایندگان شهروندان ایرانی ، پاکستانی هستند ......................................................................
اسلام آباد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/06/86 خارجی.سیاسی.پاکستان.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: ربایندگان شهروندان ایرانی ، پاکستانی هستند و باید تحقیقات و محاکمه آنها در داخل پاکستان انجام شود.
خانم "تسنیم اسلم" روز دوشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به ســووالی در باره تحویل ندادن اشرار گروگانگیر به جمهوری اسلامی ایران افزود : نمی دانم در این مورد درخواستی از سوی ایران شده است یا نه ؟ وی تصریح کرد: مشخص نیست که این افراد تروریست بودند و یا قصد اخـــاذی داشته اند؟ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این در گفت وگو با تلویزیون خصــوصی "ا.آر.وای 1" پاکستان گروگانگیری 21 ایرانی در روز دوشنبه هفته گذشتـه در استان سیستان و بلوچستان ایران و انتقال آنان به داخل خاک پاکستان را کار گروه "جندالله" دانسته بود.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین درباره انفجار در حیدرآباد هند گفت: مقامهای هند باید قبل از واردکردن هرگونه اتهامی تحقیقات کنند.
وی تاکید کرد: از نظر ما این انفجارها اقدامی تروریستی است و آن رامحکوم می کنیم.
به گفته وی ، پاکستان خود درگیر فعالیت های تروریستی است و مبارزه بــا آن را به نفع کل کشور می دانیم.
خانم اسلم در ادامه این گفت وگو درباره آزمایش های اتمی هند و امضـــــا پیمان "ان.پی.تی" گفت: با توجه به اوضاع کنونی منطقه در این پیمان شرایطی را فراهم کرد که کشورهایی صلاحیت دار که آزمایش های اتمی دارنـــد به رسمیت شناخته شوند، چون قدرت اتمی حقیقت مسلم است.
وی اشاره کرد: پیشتر پاکستان به هند پیشنهاد کرده بود که مشترکا پیمان "ان.پی.تی" امضا شود، ولی پاسخ مثبت دریافت نکردیم.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به سووال دیگری درباره ادامه مذاکره بین هند و این کشور افزود: تلاش داریم تا با گفت و گو به سوی باز کردن خـط کنترل برای کشمیرها و تردد کامیون ها پیش برویم تا تجارت مرزی رشد کند.
وی همچنین درباره حل مساله "سیاچن" گفت: در این مورد مذاکرات ادامــــه دارد و ما برای حل این مساله پیشنهادهایی ارایه داده ایم که نیاز به اراده سیاسی دارد.
اسلم در پاسخ به سووالی درباره مذاکره بین آمریکا و طالبان در افغانستان افزود: در این باره اطلاعی ندارم.
آساق/2021/235/1392 شماره 149 ساعت 16:36 تمام
۰ نفر