۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8160280
T T
۰ نفر
پاسخ هند به آمریکا: مقررات الزام آور قانون هاید قابل قبول نیست ...............................................................
دهلی نو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/05/86 خارجی.اقتصادی.سیاسی.هند.آمریکا.هسته ای.موکرجی.
دولت هند روز پنجشنبه تصریح نمود که قانون "هاید" آمریکا حاوی برخی مقررات الزام آور است و هند به هیچوجه به پیروی از این قانون پایبند نیست.
"پراناب موکرجی"، وزیر امورخارجه هند، که روز پنجشنبه پس از سخنرانی در مجلس نمایندگان هند با خبرنگاران گفت و گو کرد گفت: "مفاد قانون هاید به هیچوجه هند را دربر نمی گیرد. نحوه برخورد بااین قانون به عهده آمریکایی ها است." "موکرجی"، درپاسخ به سوالی درمورد موضع هند درقبال قانون هاید آمریکا، گفت: "این قانون حاوی خیلی موارد تجویزی غیرقابل پذیرش برای هند است." بخش 103 قانون هاید آمریکا حاوی مقرراتی مبنی بر ضرورت همکاری هند با آمریکا در مهار برنامه هسته ای ایران و مبادرت دهلی نو به توقف تولید مواد قابل انشقاق است.
در این قانون همچنین گفته شده که آمریکا با مبادرت هر کشور غیرهسته ای چه عضو و چه غیر عضو پیمان عدم اشاعه هسته ای به کسب توان تسلیحات هسته ای مخالفت خواهد کرد.
وزیر خارجه هند، در پاسخ به سوالی در مورد تلاش احزاب چپ هند به ایجاد رابطه ای بین قانون هاید و پیمان 123، گفت: " هر کسی در ابراز نظر آزاد است." "موکرجی"، افزود: " قانون هاید چیزی بین کنگره آمریکا و دولت آمریکا و نه بین پارلمان های هند و آمریکا است. مفاد قانون هاید هیچ ربطی به ما ندارد. تصمیم گیری در مورد نحوه برخورد با قوانین تصویبی در پارلمان آمریکا به عهده دولت آمریکا است." وی، مفاد پیمان 123 را در مورد هند جمع بندی کرد و گفت: " پیمان 123 چهار خواسته عمده ما را برآورده می کند. به ما اطمینان داده شده که این پیمان هیچ تاثیری روی برنامه راهبردی ما نخواهد داشت. برنامه سه مرحله ای بومی ما برای تدارک یک برنامه انرژی هسته ای، متاثر نخواهد شد و سوخت هسته ای بدون وقفه به سوی هند جریان خواهد یافت." وزیر خارجه هند افزود: " ما با مشکلاتی که در تدارک سوخت برای نیروگاه "تاراپور" مواجه بودیم روبرو نخواهیم شد. فرآوری سوخت هسته ای در یک کارخانه ویژه صورت خواهد گرفت." آساق./ک./2164/310/ شماره 125 ساعت 17:47 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جهان