پزشكي بازساختي منجي  بسياري از بيماران سرطاني است كه هر 10 دقيقه يكي از آنها مي ميرد

شيراز - ايرنا - دبير ستاد توسعه علوم و فناوري‌هاي سلول‌هاي بنيادي كشور با بيان اينكه هر 10 دقيقه يك نفر بر اثر ابتلا به سرطان خون در جهان مي ميرد گفت : پزشكي بازساختي و گسترش و توسعه اين شاخه علمي مي تواند نجات بخش جان بسياري از اين افراد باشد.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، دكتر امير علي حميديه روز يكشنبه در سمپوزيوم علمي پزشكي بازساختي و سلول درماني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز افزود: با ايجاد بانك سلولي و اهداي سلول براي پيوند به نيازمندان مي توان اين مهم را انجام داد .

وي با اشاره به اينكه هم اكنون 25 ميليون داوطلب اهداي سلول در جهان وجود دارد و 16 هزار نفر هم در ليست دريافت سلول قرار دارند اظهار داشت : اينك 140 هزار انسان در جهان مبتلا به بيماريهاي سرطان خون است كه مي توان براي آنها راهگشايي پيدا كرد.

دبير ستاد توسعه علوم و فناوري‌هاي سلول‌هاي بنيادي كشور ادامه داد : 30 درصد از بيماري هاي سرطان خون را مي تواند با سلول هاي سازگار درمان كرد .

دكتر حميديه گفت : از هر 10 بيمار كه در بيمارستان نمازي شيراز مبتلا به سرطان خون هستند و مراجعه مي كنند فقط براي سه نفر دهنده سازگار سلولي وجود دارد ، كه 25 درصد از اين افراد دهنده در طيف خواهرو برادر هستند بنا بر اين طيف زيادي از بيماران بدون داشتن دهنده سازگار باقي مي مانند كه بايد براي انان هم چاره انديشي كرد.

مسوول بخش پيوند سلولهاي بنيادي كودكان بيمارستان شريعتي تهران در ادامه افزود: كشورهاي اروپايي با اين موضوع كاملا كنار آمده اند و پيوند سلولي در آن كاملا تعميم يافته است اما در كشورهاي ديگر به لحاظ فقدان زير ساخت ها و نبودن دهنده سازگار هنوز مشكلات فراواني وجود دارد.

وي با بيان اينكه تا سال 2020 حدود 181 درصد سرطان در جهان افزايش خواهد يافت گفت : اين موضوع گوشزدي براي مراكز علمي است كه روابط بين المللي خود را توسعه و داده هاي خود را افزايش دهند .

اين پژوهشگر علوم سلولي با بيان اينكه 73 مركز پژوهشي سلولي در 52 كشور جهان و 42 مركز توليد و نگهداشت بند ناف در 32 كشور دنيا فعاليت مي كند افزود : كشور ما و ساير كشورها بايد ارتباط علمي خود را با اين مراكز علمي توسعه بخشند.

وي گفت : رشد تعداد داوطلبين دهنده سلولي در جهان بسيار زياد است و هرروز بر شمار آنان افزوده مي شود اينها عمدتا در كشورهاي پيشرفته ازجمله آمريكا و اروپا هستند و در حاليكه فقط يك درصد آن به كشور ما تعلق دارد.

دبير ستاد توسعه علوم و فناوري‌هاي سلول‌هاي بنيادي كشور ادامه داد : كشورهاي آمريكا ، المان ، برزيل ، چين و هند پيشتاز اين موضوع هستند و در رديف هاي نخست وجود دارند.

دكتر حميديه با اذعان به اينكه در كشور ما هم براي دهنده سلول داوطلب بسيار است اما شرايط بايد بيشتر و بهتر براي آنان فراهم شود افزود: سالانه 50 هزار پيوند سلولي در جهان صورت مي گيرد كه 16 هزار پيوند آن از ساير كشورها تامين كننده سلول هستند ولذا اين هزينه فراواني براي انتقال ايجاد مي كند.

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و پژوهشگر علوم سلولي گفت : بر اساس آمارهاي ارايه شده تا سال 2020 رشد سرطان در ايران حدود هفت درصد خواهد بود و اين موضوع گوشزدي به مسوولان براي فراهم كردن زير ساخت هاي علوم پيوند سلولي و پزشكي بازساختي است .

اين پژوهشگر علوم سلولي گفت :در عين حال بايد مراقبت كرد كه كار پيوند سلولي مانند پيوند كليه از مجاري قانون خارج نشود گفت : دهنده و گيرنده سلول اكنون تا سه سال از همه فاصله دارند و همديگر را نمي بينند و هزينه ها را دولت پرداخت مي كند و هيچكس اجازه ندارد اطلاعات دهنده و گيرنده را منتشر كند.

دكتر حميديه با بيان اينكه ما در سالهاي گذشته صادرات و واردات سلول براي پيوند داشته ايم گفت : نمونه هاي وارداتي ما از كشورهاي چين و آمريكا و ساير كشورها آمده است اما در اين زمينه بايد شبكه ملي را تقويت كنيم .

وي با پيش بيني اينكه تا پنج سال آينده 100 هزار دهنده ايراني در مراكز تحقيقاتي ثبت نام شوند گفت : بايد در اين زمينه به ويژه براي ثبت سلولي اقليت هاي مذهبي ، كردها ، بلوچ ها ، اعراب ايراني و ساير اقشار تبليغات بيشتر صورت گيرد.

نخستين سمپوزيوم علمي پزشكي بازساختي و سلول درماني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز از امروز يكشنبه

آغاز شده و بمدت دو روز ادامه دارد. ك/2

6113/ 5054