۲۶ فروردین ۱۳۹۴، ۲۱:۰۹
کد خبر: 81573120
T T
۰ نفر

كوچ بهاره عشاير خراسان شمالي آغاز شد

۲۶ فروردین ۱۳۹۴، ۲۱:۰۹
کد خبر: 81573120
كوچ بهاره عشاير خراسان شمالي آغاز شد

بجنورد - ايرنا - مديركل عشاير خراسان شمالي گفت: كوچ بهاره عشاير اين استان به سوي مراتع ييلاقي و دامنه كوه هاي اين منطقه در چند روز اخير آغاز شده است.

جليل رمضاني روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: همه ساله با آغاز فصل گرما و رويش علف در مراتع سردسيري، عشاير اين استان پس از يك دوره زمستان گذراني، مراتع قشلاقي را به سوي مناطق ييلاقي ترك مي كنند.

وي گفت: بارندگي ها در فروردين امسال در مناطق قشلاقي و از سويي سردي هوا در مناطق ييلاقي موجب تاخير در كوچ بهاره عشاير اين استان شد.

رمضاني اظهار كرد: شرايط مطلوب مراتع قشلاقي باعث شده كه عشاير كوچ خود را يك تا دو هفته به تاخير بيندازند تا مراتع ييلاقي در استان خراسان شمالي نيز براي چراي دام آنان آماده شود.

وي افزود: عشاير خراسان شمالي هر ساله از 15 فروردين از مناطق قشلاقي به سمت ييلاقات كوچ مي كردند كه در سال جاري به علت سردي هوا و رشد نكردن گياهان در مراتع ييلاقي اين كوچ به تاخير افتاد.

وي گفت: سرماي بهاره، سبز نشدن علف در ايلراه ها، ميانبندها و مراتع ييلاقي، باعث تاخير در كوچ بهاره عشاير اين استان به مراتع ييلاقي شده است.

وي محل استقرار قشلاقي عشاير اين استان در پاييز و زمستان را مناطق گرمسيري مراوه تپه در استان گلستان و مناطق گرم مانه و سملقان، راز و جرگلان، جاجرم و اسفراين ذكر كرد.

وي افزود: اكنون با معتدل شدن هوا و سرسبزي ييلاقات، عشاير دام هاي خود را به سمت مناطق ييلاقي دامنه كوههاي شاه جهان، گليل و سراني شيروان، ارتفاعات فاروج، سالوك و آلاداغ اسفراين و بجنورد كوچ مي دهند كه اين كوچ 45 روز به طول مي انجامد.

مديركل امور عشاير خراسان شمالي به خدماتي كه در مسير كوچ به عشاير ارايه مي شود اشاره و بيان كرد: آبرساني، مرمت و نگهداري ايلراههاي عشاير توسط اين اداره كل، تهيه و تامين علوفه مورد نياز آنان توسط شركتهاي عشايري و اتحاديه ها و امور پشتيباني جهاد كشاورزي صورت مي گيرد.

وي افزود: خدمات مربوط به حفاظت دامها براي پيشگيري از شيوع بيماريها توسط دامپزشكي و تامين امنيت عشاير نيز با هماهنگي نيروي انتظامي، بسيج، فرمانداري ها، بخشداري ها، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و پليس راه انجام مي شود.

رمضاني مسيرهاي كوچ عشاير اين استان را شامل سه ايلراه اصلي عنوان كرد و گفت: ايلراه شمالي شامل مسير شمال شهرستانهاي قوچان، فاروج، شيروان، گيفان، راز و جرگلان و مراوه تپه، ايلراه جنوبي در مسير جنوب شهرستانهاي قوچان، فاروج، شيروان، اسفراين، بجنورد، قوري ميدان و مراوه تپه و ايلراه مياني از قوچان تا مانه و سملقان و از اطراف رودخانه اترك و كاليماني و مراوه تپه مي گذرد.

مديركل امور عشاير خراسان شمالي افزود: از پنج هزار خانوار عشاير حدود چهار هزار نفر در فصل ييلاق و قشلاق كوچ مي كنند و مابقي ثابت هستند.

هم اكنون پنج هزار خانوار عشايري با جمعيتي بيش از 30 هزار نفر در قالب دو ايل و ‎ 38طايفه با شيوه هاي سنتي كوچرو و نيمه كوچرو با 700 هزار راس دام در خراسان شمالي كوچروي مي كنند. ك/3

3007/5132
۰ نفر