۲۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰
کد خبر: 81572225
T T
۰ نفر
ساخت نانودارو با استفاده ازعصاره گياه خارمريم

تهران- ايرنا- محققان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد با استفاده از عصاره‌ گياه خارمريم موفق به ساخت نوعي نانودارو شدند.

به گزارش ايرنا ازستاد ويژه توسعه فناوري نانو، دكتر زهره فائزي زاده ازمحققان اين طرح گفت:اين نانودارو در مرحله آزمايشگاهي است و استفاده در مدل حيواني، در درمان عفونت باكتريايي گونه‌اي باكتري مقاوم به آنتي بيوتيك‌ها مؤثر است.

وي با اشاره به اينكه نتايج اين كار در صنعت داروسازي قابل استفاده خواهد بود، افزود:مقاومت روز افزون باكتري‌هاي مختلف به آنتي بيوتيك‌هاي موجود از معضلات اصلي علم پزشكي محسوب مي‌ شود.

وي ادامه داد:در اين ميان، باكتري استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين(MRSA) يكي از پاتوژن‌هاي مهم است، لذا تحقيقات در مورد مواد آنتي باكترياي جديد و نيز روش‌هاي نوين شكست مقاومت‌هاي ميكروبي امري ضروري بوده و از اولويت‌هاي مطالعات حوزه‌ پزشكي است.

فائزي زاده ادامه داد:مطالعات مختلف نشان مي‌دهد كه برخي تركيبات مؤثرگياهي به شكل فرموله شده دريك سيستم حمل دارو نظير نانوليپوزوم‌ها، مي‌تواند رشد اين باكتري‌هاي مقاوم را مهاركند.

وي افزود:هدف اصلي اين مطالعه، تهيه و ارزيابي كارايي نانوليپوزوم‌هاي حاوي سيليمارين در از بين بردن باكتري استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين، در شرايط برون تن و درون تن بوده است.

وي اظهاركرد: سيليمارين، ماده‌ دارويي استخراج شده ازگياه خارمريم (Silybum mariunum L.) است، نتايج اين مطالعه نشان داده كه اثرات ضد باكتريايي نانوليپوزوم‌هاي حاوي سيليمارين در زمان‌هاي يكسان بيش ازشكل آزاد اين دارو است.

وي گفت: نانوفرمولاسيون تهيه شده به دليل كارايي بالا مي‌تواند به عنوان يك انتخاب مناسب در درمان عفونت‌هاي ناشي از استافيلوكوكوس اورئوس مورد استفاده قرار گيرد.

به گفته اين محقق، طبق نتايج حداقل غلظت مهاركنندگي شكل آزاد سيليمارين و نيز محصور شده در نانوليپوزوم‌ها به ترتيب 500 و 125 ميلي گرم بوده است، همچنين در بازه‌هاي زماني يكسان، اثرات ضد باكتريايي نانوليپوزوم‌هاي حاوي سيليمارين بيش از شكل آزاد اين دارو بوده است، از طرفي ، ميزان بقاي موش‌هاي عفوني شده با MRSA، كه با نانوليپوزوم‌هاي حاوي سيليمارين تيمار شده بودند، در مقايسه با گروه شاهد، 100 درصد گزارش شده است.

فائزي زاده گفت: با توجه به نتايج حاصل شده، مي‌توان گفت كه برخي از مواد مؤثر گياهي توانايي محصورشدن در نانو حامل‌هاي دارويي را دارند و با اين روش مي‌توان كارايي درماني آن‌ها را افزايش داد، علت اين مسأله مي‌تواند افزايش پايداري و فراهمي زيستي بيشتر اين مواد در شرايط برون تن و درون تن باشد.

اين تحقيقات حاصل همكاري دكتر زهره فائزي زاده، امير قريب و مسعود گودرزي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد است.

علمي (1)** 9340**1440
۰ نفر