۲۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳
کد خبر: 81568298
T T
۰ نفر
برنامه هفت ساله توسعه محصول در ايران خودرو

تهران - ايرنا - مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو برنامه هفت ساله توسعه محصول در اين گروه صنعتي از طراحي تا توليد بر مبناي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از بخش خصوصي را تدوين و ابلاغ كرد.

به گزارش ايرنا از ايكوپرس، برنامه راهبردي توسعه محصول گروه صنعتي ايران خودرو در بخش هاي طراحي بدنه خودرو، قالب سازي، مجموعه هاي تعليق، قواي محركه، تريم داخلي خودرو و بخش الكترونيك تدوين و ابلاغ شده است.

ايجاد و تقويت پتانسيل هاي داخلي در فرآيند توسعه محصول، از طراحي تا توليد محصول جديد، هم راستا با سياست هاي اقتصاد مقاومتي يكي از محور هاي موثر در آينده صنعت خودرو كشور است.

گروه صنعتي ايران خودرو، حمايت از بخش خصوصي در طراحي، توليد خودرو و مجموعه ها و قطعات به منظور ارتقاء فرآيند طراحي و توسعه محصول جديد را در سرلوحه امور خود قرار داده است.

در استراتژي هفت ساله توسعه محصول در گروه صنعتي ايران خودرو، حمايت از تاسيس سه شركت طراحي بدنه خودرو، پشتيباني از تاسيس پنج شركت جديد قالب‌سازي و حمايت از تاسيس پنج شركت براي طراحي مجموعه تعليق و اكسل و ده شركت جديد يا توسعه فعلي توليد كننده قطعات مجموعه تعليق به چشم مي خورد.

حمايت و پشتيباني از تاسيس پنج شركت توليد كننده قطعات گيربكس، پشتيباني از تاسيس يك شركت توليدكننده گيربكس و حمايت از تاسيس سه شركت جديد براي طراحي تريم داخلي خودرو و پشتيباني از تاسيس شركت هاي جديد درخصوص الكترونيك خودرو از ديگر برنامه هاي راهبردي هفت ساله يكه زارع در خصوص توسعه محصول است.

همچنين استقرار نظام رده بندي در زنجيره تامين ايران خودرو براي رقابت پذيري و ارتقاي سطح كيفي توليد قطعات از جمله راهبرد هاي مديريت ارشدگروه صنعتي ايران خودرو است.

اقتصام (1) 1574**1558

سرخط اخبار اقتصاد