۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸
کد خبر: 81560982
T T
۰ نفر

عربستان و نگاه اشتباه به ايران

۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸
کد خبر: 81560982
عربستان و نگاه اشتباه به ايران

تهران - ايرنا- روزنامه آرمان در يادداشتي نوشت: عربستان از چندي پيش سعي كرده با حمله نظامي در ابعاد هوايي برجريان انقلاب مردمي يمن تاثير بگذارد و زمينه استقرار حكومت وابسته را در اين كشور به منظور روي كار آمدن دولت هماهنگ با سياست‌هاي خود به وجود آورد.

دراين يادداشت به قلم صباح زنگنه آمده است: همچنين مي‌كوشد به بهانه حمايت ايران ازحوثي‌هاي يمن تجاوز خود را توجيه كند. دولتمردان سعودي كه از تغييرات به وجود آمده در منطقه نگرانند اين موضوع را همزمان با تغييرات گسترده در كشورشان بيشتر احساس مي‌كنند.

بعد از درگذشت ملك عبد‌ا...، با روي كارآمدن ملك سلمان و وليعهد اول و دوم و همچنين حضورجوان‌ترها در عرصه تصميم‌گيري، شرايط داخلي و خارجي عربستان متفاوت از گذشته شده است. حمله به يمن يكي ازمصاديق روشن احساس نگراني عربستان درمورد تغييرات به‌وجود آمده در منطقه به حساب مي‌آيد.

اين كشور در گذشته اوضاع يمن را از طريق جنگ‌هاي نيابتي اداره مي‌كرد و در اين راستا گاهي از يك شخصيت در يمن حمايت مي‌كرد و گاهي از يك حزب. همچنين در راستاي اعمال سياست‌هاي خود در يمن گاهي از يمن شمالي عليه يمن جنوبي و گاه از يمن جنوبي عليه يمن شمالي استفاده مي‌كرد. عربستان در دوراني نيز از حكومت پادشاهي و حتي موضوعات خاص در يمن حمايت كرده است.

حمايت از حزب عبدا... صالح هم از ديگر سياست‌هاي عربستان در يمن است. طي چند دهه گذشته نوسانات زيادي در روابط عربستان و يمن اتفاق افتاده است كه اكنون اين كشور از روش مداخله مستقيم در يمن استفاده مي‌كند و اين مداخله تا جايي ادامه پيدا خواهد كرد كه يكي از طرفين تلفات سنگيني بپردازد.

عربستان به دنبال آن است كه نمايش قدرت در يمن برپا كند و متهم‌كردن ايران درمورد اوضاع يمن بهانه‌اي بيش نيست و اگر عربستان در موضوع يمن اسم كشوري غير از ايران را مي‌آورد امكان بسيج كردن نيرو عليه يمن براي عربستان به‌وجود نمي‌آمد. عربستان مي‌كوشد در نظام آينده يمن به هر شكل ممكن تاثير بگذارد تا مبادا قدرتي در اين كشور بر سر كار بيايد كه اوضاع يمن را به ضرر منافع خاندان سعود سازد.

* منبع: روزنامه آرمان

** اول
۰ نفر