۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶
کد خبر: 81560957
T T
۰ نفر

دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداري‌ها ابلاغ شد

۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶
کد خبر: 81560957
دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداري‌ها ابلاغ شد

تهران - ايرنا - معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور از ابلاغ «دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداري‌ها» مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با امضاي وزير كشور به استانداران خبر داد.

به گزارش ايرنا از سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،‌ هوشنگ خندان دل گفت: شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در جلسه روز 25 اسفند سال 93 خود براي تحقق بندهاي (2) و (3) سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) مبني بر «عدالت‌محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انساني» و «بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ‌نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي»، «دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداري‌ها» را در 33 ماده و 24 تبصره و چهار پيوست تصويب كرد.

وي افزود: با ابلاغ اين دستورالعمل، از اين پس جذب و استخدام افراد در شهرداري‌ها به صورت پيماني و از محل مجوزهاي استخدامي، صرفاً براساس اين دستورالعمل صورت مي‌پذيرد.

خندان دل ادامه داد: اين دستورالعمل با هدف استقرار نظام سنجش دانش شغلي و ويژگي‌هاي شخصيتي داوطلبان براي شغل مورد نظر در شهرداري تهيه شده است.

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور افزود: دستورالعمل مذكور شامل هفت فصل مشتمل بر تعاريف، شرايط ورود به فرايند آزمون، فرآيند برگزاري آزمون، اعلام نتايج، ساير موارد، نظارت بر برگزاري آزمون و پيوست هاي دستورالعمل است كه در آن شرايط عمومي و اختصاصي براي استخدام در مشاغل شهرداري‌ها و چگونگي فرايند برگزاري آزمون تبيين شده است.

خندان دل گفت: همچنين توزيع سهميه استخدامي هر شهرداري و هر شهرداري كلانشهر در سقف سهميه استخدامي ابلاغي با در نظر گرفتن معيارها و شاخص‏هاي مربوط، به شوراهاي اداري و استخدامي شهرداري‌ها تفويض شده است.

وي افزود: با توجه به اينكه برگزاري آزمون‌ استخدامي به استانداري‌هاي ذيربط و شهرداري‌هاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تفويض شده، ضوابط مربوط به واگذاري به موسسات ذيصلاح با حفظ حق نظارت به همراه تعهدات مربوط در اين دستورالعمل نيز تشريح شده است.

اجتمام ** 7364 ** 1071
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه