۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8155738
T T
۰ نفر
سازمان ملل برای انجام فعالیت های بشردوستانه درخواست 5/2 میلیارد دلار کرد ......................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/04/86 خارجی.سازمان ملل.بودجه.
سازمان ملل و سازمان جهانی مهاجرت به همراه 22 تشکل غیر دولتی برای انجام فعالیت های بشردوستانه خود در 29 کشور و همچنین سرزمین فلسطین، درخواست بودجه 5/2 میلیارد دلاری کردند.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اینترنتی "اکسن اوآنت" بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی فعالیت های بشردوستانه سازمان ملل، تا کنون 43 درصد از این بودجه بالغ بر 8/1 میلیارد دلار تامین شده است.
این در حالی است که در مصوبه سال جاری میلادی این سازمان، مبلغ 9/3 میلیارد دلار برای انجام خدمات بشردوستانه به 27 میلیون جمعیت ساکن در این کشورها اختصاص داده شده بود.
تا کنون 110 میلیون دلار این بودجه به 15 درخواست عادی و 3 درخواست فوری که از جانب جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و سومالی ارائه شده بود به ترتیب مبلغ 5/36، 5/10 و 2/9 میلیون دلار اختصاص یافته است.
جان هلمز، معاون دبیر کل فعالیت های بشردوستانه و هماهنک کننده کمک های فوری سازمان ملل نیز از دیرکرد و نامتناسب بودن این کمک ها که مانع توزیع مفید و به موقع سرمایه ها می شود،ابراز تاسف کرد.
این سازمان همچنین با اشاره به سرمایه گذاری های محدود در زمینه پیشگیری از وقوع بحران، حمایت های فوری در زمان وقوع بحران و همچنین در زمینه فعالیت هایی که به صلح و توسعه می انجامد، اعلام کرد: متاسفانه تنها 13 درصد سرمایه گذاری ها به این قبیل فعالیت ها اختصاص می یابد و این در صورتی است که 63 درصد بودجه صرف امور تغذیه در کشورها می شود.
بخش فعالیت های بشردوستانه سازمان ملل با اشاره به تفاوت میان شرایط درخواست کنندگان اعلام کرد که 4 کشور از جمله لیبریا، ساحل عاج، فلسطین و جمهوری دموکراتیک کنگو از میان 19 درخواست ارائه شده به این سازمان، موفق به دریافت حداقل 33 درصد از کل مطالباتشان شدند.
این گزارش افزود که دو کشور بروندی و چاد به ترتیب 62 و 60 درصد مطالبات خود را دریافت کردند.
دراین اطلاعیه همچنین تاکید شده است که فاصله موجود تا رسیدن به تحقق شرایط ایده آل بسیار دور است.
صویر/ف.ط/1431 شماره 081 ساعت 13:04 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جهان