۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۴:۰۱
کد خبر: 81546475
T T
۰ نفر

گزارش فدرال رزرو شاخص سهام آمريكا را تكان داد

۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۴:۰۱
کد خبر: 81546475
گزارش فدرال رزرو شاخص سهام آمريكا را تكان داد

تهران-ايرنا- شاخص هاي سهام آمريكا در ساعت هاي اوليه معاملات روز چهارشنبه در حال سقوط بود اما در ساعات پاياني معاملات بورس گزارش بانك مركزي اين كشور درباره سياست هاي پولي جديد روندي صعودي به شاخص هاي بورس آمريكا داد.

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رويترز، شاخص سهام استاندارد اند پورز شامل 500 شركت بزرگ بازارهاي امريكا روز چهارشنبه ابتدا به نسبت 31 صدم درصد معادل 6.52 واحد كاهش يافت و به 2 هزار و 67.76 واحد رسيد، اما پس از انتشار گزارش بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) 7.34 واحد رشد داشت و با 35 صدم درصد افزايش به دو هزار و 81.62 واحد ارتقا يافت.

شاخص صنعتي داوجونز نيز كه در ساعات اوليه معاملات بورس آمريكا با نسبت 52 صدم درصد معادل 92.64 واحد كاهش داشت و به 17 هزار و 756.44 واحد تنزل كرد پس از گزارش سياست هاي پولي فدرال رزرو 40.55 واحد برابر با 23 صدم درصد رشد يافت و به 17 هزار و 889.63 واحد رسيد.

شاخص نزدك ويژه سهام شركت هاي تكنولوژيكي نيز كه ابتدا با كاهش 15 صدم درصدي معادل 7.40 واحدي روي 4 هزار و 930.04 واحد ايستاده بود در روندي جبراني، 9.65 واحد افزايش را معادل 2 دهم درصد تجربه كرد تا به 4 هزار و 947.08 واحد افزايش يابد.

گزارش نيمروزي بانك مركزي آمريكا روز چهارشنبه، مسير افزايش نرخ بهره را در ماه ژوئن هموار كرد.

شبس**9241**1613
۰ نفر